Finansco i media

Finanscos foretrukne høyrentefond

Børsintervju: Formuesforvalter Fredrik Dahl foretrekker fond som investerer i lavt ratede nordiske obligasjoner med flytende rente.

Finansco tilbyr dessuten en særlig portefølje der selskapets forvaltere plukker de nordiske høyrentefondene som de til enhver tid mener er best.

Finansavisen 08.09.2022

 

LES MER

Liker fornybarfond, verdiaksjer, og nordisk høyrente

Børsintervju: Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen tror Russlandsanksjoner og Bidens økonomiske pakke vil være positivt for fornybar sektoren. Han liker også typiske verdiaksjer.

Finansavisen 08.08.2022

 

LES MER

Ekspertenes råd for smart sparing og investering

Med høy inflasjon og rentehevinger bør man også tilpasse sin egen investeringsportefølje etter disse nye markedsforholdene. Dagens Næringsliv har snakket med noen finanseksperter, som igjen kommer med sine anbefalinger, og en av disse er Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen.

Dagens Næringsliv 14.07.2022

 

LES MER

Frykter ikke renteoppgang

Børsintervju: Formuesforvalter Christian Kallevig Arnesen trekker frem flere aktivaklasser, sektorer og investeringsstrategier som burde gjøre det bra i det kommende året.

Finansavisen 07.05.2022

 

LES MER

Her ville ekspertene investert 100.000 kroner nå

Vår partner og senior formuesforvalter, Christian Kallevig Arnesen, investeringsdirektør i Nordea Robert Næss, og finansnestor Jan Petter Sissener gir sine betraktninger om markedet.

VG+/Dine Penger+ 02.05.2022

 

LES MER

Formuesskatten endres (igjen)

Fokus på skatt er bra, men ikke glem andre hensyn når du skal ta skattemessige beslutninger – det kan vise seg å bli en dyr besparelse. Vår partner, Christian Kallevig Arnesen, gir leserne av Dine Penger noen gode tips.

Dine penger 01.04.2022

 

LES MER

Finansco-forvalter frykter kraftig innstramning

– For tiden priser markedene ikke tilstrekkelig inn et scenario der sentralbankene tar feil om at de til dels betydelig inflasjonsøkningene bare er forbigående, hevder forvalter Kjetil Gregersen i Finansco.

– Dersom den høye inflasjonen vedvarer, vil sentralbankene være på etterskudd og bli nødt til kraftig å trappe opp virkemiddelbruken. Resultatet kan ifølge Gregersen bli betydelige fall i både aksje- og rentemarkedet.

Finansavisen 08.01.2022

 

LES MER

Dette ville ekspertene gjort med 100.000 kroner nå

Finansco, ved partner Christian Kallevig Arnesen, har nok en gang vært en del av «ekspertene» som har uttalt seg om plassering i dagens markedssituasjon til VG og og Dine Penger. Panelets største skeptiker er Pål Ringholm, men vi er skjønt enige om at det vil lønne seg å klargjøre porteføljen med defensive grep heller enn aggressive nå. Gjedda-i-sivet-taktikk, og det å ha tørt krutt, kan gi gode muligheter fremover.

VG+/Dine Penger+ 12.12.2021

 

LES MER

60/40-porteføljen er (ikke) død!

I flere tiår har rådgivere anbefalt en portefølje med 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner – den såkalte «60/40-porteføljen» – som et godt generelt utgangspunkt for privatinvestorer.

Ifølge Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen, er ikke bare dette rådet, men samtlige standardråd om hvordan man bør plassere langsiktige midler avleggs.

Finansavisen 11.10.2021

 

LES MER

Glem høyt ratede statsobligasjoner

Finansco mener nordiske høyrenteobligasjoner, bærekraftinvesteringer, globale indeksfond og verdiaksjer gir bedre risikojustert avkastning, gitt dagens lave rentenivå.

– Vi har siden krakket i mars 2020 anbefalt nordiske høyrenteobligasjoner, og det gjør vi fortsatt, selv om mye av den unormalt store oppsiden nå er tatt bort, sier formuesforvalter og partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco.

Finansavisen 28.09.2021

LES MER

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg