Finansco i media

Aksjefond for 38 milliarder står utenfor aksjesparekonto

Ved nyttår 2019 stengte overgangsvinduet for aksjesparekonto (ASK), etter å ha vært åpent siden ordningen trådte i kraft i september 2017. 

Fra 1. januar 2020 regnes slik flytting som realisasjon av midlene, og det påløper gevinstskatt.

Totalt sto 125 milliarder kroner på ASK ved utløpet av 2019, tilsvarende 77 prosent av norske personkunders forvaltningskapital i aksjefond. 

Sagt på en annen måte: 23 prosent av midlene i aksjefond – nærmere 38 milliarder kroner – har ikke funnet veien til ASK.

Finansavisen, 28.01.2020

 

LES MER

Finansco-forvalter: Kronen skulle ha vært sterkere

I sin markedskommentar for oktober diskuterer senior porteføljeforvalter Kjetil Gregersen i Finansco AS den historisk svake kronen, skriver Finansavisen.

Finansavisen 11.11.19

 

 

LES MER

Unotert, men ikke uomsettelig

Partnerne Christian Kallevig Arnesen og Eirik Furuseth kommenterer om utfordringer med å omsette unoterte aksjer, etter at Finanstilsynet har kommet med nye retningslinjer.

– Det er nå litt uenighet rundt hva som er tillatt og ikke, men de viktigste aktørene innenfor omsetning av unoterte shipping- og eiendomsaksjer har sluttet å tilby slik handel til «ikke-profesjonelle» kunder, opplyser partner Christian Kallevig Arnesen til Finansavisen

Finansavisen 07.10.19

LES MER

Bærekraft er mer enn grønn energi

Partner Christian Kallevig Arnesen tror fond som satser på bærekraftige virksomheter vil gi god avkastning over tid.

– Bærekraft er mye mer enn grønn energi: Det kan for eksempel dreie seg om fokus på bærekraftig skogbruk og jordbruk, ansvarlig forbruk, liv på land og i vann, likestilling, eller utdanning.

Finansavisen 17.09.19

LES MER

De største pensjonstabbene

Pensjonen din kan i verste fall halveres av storbankenes automatiske grep. Pensjonssparing er et langt løp. Skal du komme helskinnet i mål, bør du sjekke hva jobben sparer for eg, og hvilken pensjon du ligger an til å få.

Mye å spare på pensjonskapitalbevis. Slå sammen avtaler, anbefaler partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco.

Finansavisen 24.06.19

LES MER

Hemmeligheten bak høy avkastning: Disiplin

Slik unngår du å la deg rive med av frykten og grådigheten som tidvis preger finansmarkedet. 

– Disiplinert adferd innebærer at man over tid holder seg til sin formuesplan, uavhengig av markedsklimaet, sier partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco.

Finansavisen 17.06.19

LES MER

Fraråder pensjon for unge

Flere unge sparer til pensjon. Det er feil prioritering. - Det bør være viktigere sparemål for unge enn pensjon, sier partner Christian Kallevig Arnesen.

Finansavisen 13.05.19

LES MER

Se opp for grønnvasking

Grønnvasking («greenwashing») ble opprinnelig definert som «når en bedrift bruker mer penger på å promotere at de er miljøvennlige enn det de bruker på å faktisk iverksette miljøvennlige tiltak».

Miljø- og klimavennlige fond er ikke alltid det de utgir seg for, advarer Kjetil Gregersen i Finansco.

Finansavisen 04.05.19

LES MER

Skattemeldingen - slik kutter du formuesskatten

Trenden er at beskatning av formue går nedover, mens beskatning av inntekter (gevinster) går oppover.

- Det blir mindre hensiktsmessig å ha midler på bankkonto og i rentepapirer. Dette «tvinger» oss over i eiendeler som gir høyere verdiskapning, nemlig aksjer og aksjefond, sier Eleni Figenschou, senior formuesforvalter i Finansco til Hegnar.no.

Hegnar.no 08.04.19

 

 

LES MER

Få ned formuesskatten

Hvordan eiendeler verdsettes i skattemeldingen er i endring, det betyr noe for deg fordi det påvirker hva du betaler i formuesskatt. Det blir mer hensiktsmessig a ha penger i aksjer, enn i sekundærbolig.

Dine Penger nr. 4 2019

LES MER

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg