Finansco i media

Aksjesparekonto - dette gjør du når skattemeldingen kommer

- Utvalget av aksjefond tilgjengelig på aksjesparekonto avhenger veldig av hvor man har sin aksjesparekonto. Men det at aksjesparekontoen begrenser seg til enkeltaksjer og aksjefond gjør at den passer best for dem med høy risikovillighet eller lang tidshorisont. Alternativt kan man kombinere bruken av aksjesparekonto med en tradisjonell VPS-konto. Da får man både utnyttet skattefordelene ved aksjesparekontoen, samtidig som man kan opprettholde en noe mer balansert risikoprofil på sine midler enn om alt går i aksjefond, sier partner Christian Kallevig Arnesen hos formuesforvalteren Finansco til Hegnar.no.

Hegnar.no 02.04.19

LES MER

Dagens skattetips: Fondskontoen

Det er aksjeandelen ved årets begynnelse som avgjør hvilken skattesats du vil få ved uttak fra kontoen.

- Som formuesforvalter er det vår jobb å regne på dette for våre kunder. For mange av dem kom vi frem til at det på sikt ville lønne seg å realisere opptjent gevinst på fondskontoen i 2018, til lavere skattesats, heller enn å videreføre denne. Basert på alle henvendelsene vi får fra andre enn våre kunder, kan det likevel virke som om mange ikke har fått med seg disse endringene i tide, forteller Christian Kallevig Arnesen, partner hos Finansco.

Hegnar.no 01.04.19

LES MER

Formuesforvaltere øyner megatrend - går «all-in»

- Det er likevel viktig å sette et tydelig skille mellom de ulike gradene av miljømessige og sosiale effekter. Her er det nemlig mye begrepsforvirring. Jeg oppfordrer alle som tror de har investert i et såkalt «grønt fond» virkelig å sjekke hvilke selskaper dette fondet er investert i. Her er det nok mange som vil få seg en overraskelse, hevder Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen.

Hegnar.no 06.03.19

LES MER

FN-mål kan gi megatrend

Finansbransjen må bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Formuesforvaltere spiller en viktig rolle, skriver Eirik Furuseth i Finansco.

Finansavisen 02.03.19

LES MER

Ikke alt som er "grønt" er gull

Kjøp av «bærekraftige» fond innebærer ikke nødvendigvis
at du vil oppnå høy avkastning eller bidra positivt til miljøet.

– Ansvarlig investering, integrert med miljø-, sosiale og forretningsetiske faktorer i investeringsprosesser, er blitt viktigere i de seneste 5-10 årene, slår Partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco AS fast.

Finansavisen 18.02.19

LES MER

Børsintervjuet: kan bli litt som dotcom

Miljøaksjer kan bli en ny "hype".

– Fremover vil det trolig bli kanalisert mye penger inn i selskaper med en bærekraftig kjernevirksomhet, sier partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco.

Finansavisen 08.01.19

LES MER

Bruker salgsopsjoner for å sikre porteføljen

Fornuftig bruk av salgsopsjoner kan til en viss grad beskytte deg mot finanskriser og børsfall 

– I den grad dette egner seg for noen er det de profesjonelle investorene, og ikke den generelle investor, sier partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco.

Finansavisen 07.01.19

LES MER

100% aksjer, 100% av tiden

En anbefaling om å være 100 prosent investert i aksjer «’til the bitter end» kan få kjipe følger for investorene, selv om folk flest generelt burde ha en høyere aksjeandel, hevder partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco. – Tidshorisonten er avgjørende for hvilken andel man burde operere med.

Finansavisen 20.08.18

LES MER

Slik blir du en "bank"

Nettbaserte plattformer lar privatinvestorer låne penger direkte til personer og bedrifter. Christian Kallevig Arnesen, senior rådgiver og partner, uttaler seg om fordeler og ulemper med dette.

Finansavisen 02.07.18

LES MER

Aksjer er fortsatt det beste alternativet

Christian Kallevig Arnesen, senior rådgiver og partner, tror avkastningen blir lav for de fleste aktivaklasser.

Finansavisen 30.06.18

LES MER

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg