Finansco i media

Grønne fond, frisk avkastning

Storebrand Global Solutions er også en favoritt hos Finansco, som med sin «impact investing» kanskje er Norges mest ekstreme aktør innen ansvarlige investeringer ved bruk av  verdipapirfond.

«Impact investing» står også for investorengasjement – aktiv dialog og påvirkning for å gjøre selskapene enda mer
bærekraftige. I tillegg skal avkastningen selvsagt være god, forteller Arnesen, partner i Finansco AS. 

Finansavisen 24.02.2020


 

LES MER

Viktige valg ved fondskjøp

Hvordan velger du verdipapirfondene som mest sannsynlig vil gjøre det bra over tid? Tre  formuesforvaltere har svaret.

– En god tommelfingerregel er at om man ønsker seg brede aksjefond i effisiente markeder, velger man indeksfond, sier partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco. 

Finansavisen 10.01.2020



 

LES MER

Finansco-forvalter: Spart formuesskatt kan koste dyrt

– Mange av våre kunder er opptatt av formuesskatten, sier Christian Kallevig Arnesen, partner og senior formuesforvalter i Finansco.

– Sammenlignet med eksempelvis bankinnskudd kan du oppnå 25 prosent formuesrabatt på beløp plassert i aksjer og aksjefond, og da i praksis redusere formuesskatten ganske betydelig, forklarer partneren.

Finansavisen 02.02.2020



 

LES MER

Aksjefond for 38 milliarder står utenfor aksjesparekonto

Ved nyttår 2019 stengte overgangsvinduet for aksjesparekonto (ASK), etter å ha vært åpent siden ordningen trådte i kraft i september 2017. 

Fra 1. januar 2020 regnes slik flytting som realisasjon av midlene, og det påløper gevinstskatt.

Totalt sto 125 milliarder kroner på ASK ved utløpet av 2019, tilsvarende 77 prosent av norske personkunders forvaltningskapital i aksjefond. 

Sagt på en annen måte: 23 prosent av midlene i aksjefond – nærmere 38 milliarder kroner – har ikke funnet veien til ASK.

Finansavisen, 28.01.2020

 

LES MER

Finansco-forvalter: Kronen skulle ha vært sterkere

I sin markedskommentar for oktober diskuterer senior porteføljeforvalter Kjetil Gregersen i Finansco AS den historisk svake kronen, skriver Finansavisen.

Finansavisen 11.11.19

 

 

LES MER

Unotert, men ikke uomsettelig

Partnerne Christian Kallevig Arnesen og Eirik Furuseth kommenterer om utfordringer med å omsette unoterte aksjer, etter at Finanstilsynet har kommet med nye retningslinjer.

– Det er nå litt uenighet rundt hva som er tillatt og ikke, men de viktigste aktørene innenfor omsetning av unoterte shipping- og eiendomsaksjer har sluttet å tilby slik handel til «ikke-profesjonelle» kunder, opplyser partner Christian Kallevig Arnesen til Finansavisen

Finansavisen 07.10.19

LES MER

Bærekraft er mer enn grønn energi

Partner Christian Kallevig Arnesen tror fond som satser på bærekraftige virksomheter vil gi god avkastning over tid.

– Bærekraft er mye mer enn grønn energi: Det kan for eksempel dreie seg om fokus på bærekraftig skogbruk og jordbruk, ansvarlig forbruk, liv på land og i vann, likestilling, eller utdanning.

Finansavisen 17.09.19

LES MER

De største pensjonstabbene

Pensjonen din kan i verste fall halveres av storbankenes automatiske grep. Pensjonssparing er et langt løp. Skal du komme helskinnet i mål, bør du sjekke hva jobben sparer for eg, og hvilken pensjon du ligger an til å få.

Mye å spare på pensjonskapitalbevis. Slå sammen avtaler, anbefaler partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco.

Finansavisen 24.06.19

LES MER

Hemmeligheten bak høy avkastning: Disiplin

Slik unngår du å la deg rive med av frykten og grådigheten som tidvis preger finansmarkedet. 

– Disiplinert adferd innebærer at man over tid holder seg til sin formuesplan, uavhengig av markedsklimaet, sier partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco.

Finansavisen 17.06.19

LES MER

Fraråder pensjon for unge

Flere unge sparer til pensjon. Det er feil prioritering. - Det bør være viktigere sparemål for unge enn pensjon, sier partner Christian Kallevig Arnesen.

Finansavisen 13.05.19

LES MER

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg