Finansco i media

Slik ville ekspertene investert 100.000 kroner nå

Vanskelig å vite hvor du skal putte pengene når renten er nede på null? Christian Kallevig Arnesen, Senior Formuesforvalter og partner, sammen med fire andre eksperter og en «amatør» gir sine beste tips for plasseringen av 100.000 kroner i Dine Penger på nett (OBS: Bak betalingsmur)

Dine Penger 09.07.2020 

LES MER

Piff opp pensjonen - hvis du tør

Noen av dem som innser sine begrensninger, velger å overlate investeringsbeslutningene til en formuesforvalter.

Kundene i Finansco er nok fornøyde med valget hittil i coronakrisen. De gikk inn i 2020 kraftig undervektet i aksjer (20 prosent), men i midten av mars kjøpte formuesforvalteren seg opp igjen til nøytralvekt (60 prosent) i sine dynamiske fondsporteføljer.

Finansavisen 04.05.2020


 

LES MER

Lite rom for positive overraskelser

Børsintervju: Resultatsesongen kan gi ytterligere børsfall, ifølge Finansco-forvalteren Kjetil Gregersen. Han foretrekker høyrentefond og bærekraftinvesteringer.

– Rundt en femdel av selskapene la frem sine kvartalstall i forrige uke, og dette gir en god pekepinn på hvordan resten har gjort det, sier porteføljeforvalter Kjetil Gregersen i Finansco. – Det er lite rom for positive overraskelser denne gangen, så vi regner med at markedsreaksjonene hovedsakelig blir negative.

Finansavisen 28.04.2020


 

LES MER

Ekspertenes beste skattetips

Det du trenger å vite om skatt – tema i Dine Penger.

Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen bistod i et ekspertpanel om skatt i aprilutgaven til Dine Penger, sammen med blant annet Hallgeir Kvadsheim.

De fullstendige artiklene med tips og råd til skatt finner man bak betalingsmur eller ved å kjøpe bladet Dine Penger denne måneden. 

Finansavisen 17.04.2020


 

LES MER

Formuesforvalteren Finansco anbefaler kjøp av aktive, norske aksjefond

Finansavisen følger opp med en ny artikkel om råd til hvordan man som investor bør handle i et marked preget av panikk, onsdag 18. mars, og nok en gang støtter de seg på velbegrunnede uttalelse fra Finansco-partner Christian Kallevig Arensen.

Finansavisen 18.03.2020


 

LES MER

Klart råd fra formuesforvalteren Finansco: Kjøp aksjefond nå

Finansco følges tett av mediene, deriblant Finansavisen. I en artikkel i Finansavisen tirsdag 17.mars kommer Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen med klare råd til dem som vurderer å kjøpe aksjefond i disse korona-tider.

Finansavisen 17.03.2020


 

LES MER

Grønne fond, frisk avkastning

Storebrand Global Solutions er også en favoritt hos Finansco, som med sin «impact investing» kanskje er Norges mest ekstreme aktør innen ansvarlige investeringer ved bruk av  verdipapirfond.

«Impact investing» står også for investorengasjement – aktiv dialog og påvirkning for å gjøre selskapene enda mer
bærekraftige. I tillegg skal avkastningen selvsagt være god, forteller Arnesen, partner i Finansco AS. 

Finansavisen 24.02.2020


 

LES MER

Viktige valg ved fondskjøp

Hvordan velger du verdipapirfondene som mest sannsynlig vil gjøre det bra over tid? Tre  formuesforvaltere har svaret.

– En god tommelfingerregel er at om man ønsker seg brede aksjefond i effisiente markeder, velger man indeksfond, sier partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco. 

Finansavisen 10.01.2020 

LES MER

Finansco-forvalter: Spart formuesskatt kan koste dyrt

– Mange av våre kunder er opptatt av formuesskatten, sier Christian Kallevig Arnesen, partner og senior formuesforvalter i Finansco.

– Sammenlignet med eksempelvis bankinnskudd kan du oppnå 25 prosent formuesrabatt på beløp plassert i aksjer og aksjefond, og da i praksis redusere formuesskatten ganske betydelig, forklarer partneren.

Finansavisen 02.02.2020 

LES MER

Aksjefond for 38 milliarder står utenfor aksjesparekonto

Ved nyttår 2019 stengte overgangsvinduet for aksjesparekonto (ASK), etter å ha vært åpent siden ordningen trådte i kraft i september 2017. 

Fra 1. januar 2020 regnes slik flytting som realisasjon av midlene, og det påløper gevinstskatt.

Totalt sto 125 milliarder kroner på ASK ved utløpet av 2019, tilsvarende 77 prosent av norske personkunders forvaltningskapital i aksjefond. 

Sagt på en annen måte: 23 prosent av midlene i aksjefond – nærmere 38 milliarder kroner – har ikke funnet veien til ASK.

Finansavisen, 28.01.2020

 

LES MER

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg