Finansco i media

Se opp for grønnvasking

Grønnvasking («greenwashing») ble opprinnelig definert som «når en bedrift bruker mer penger på å promotere at de er miljøvennlige enn det de bruker på å faktisk iverksette miljøvennlige tiltak».

Miljø- og klimavennlige fond er ikke alltid det de utgir seg for, advarer Kjetil Gregersen i Finansco.

Finansavisen 04.05.19

LES MER

Skattemeldingen - slik kutter du formuesskatten

Trenden er at beskatning av formue går nedover, mens beskatning av inntekter (gevinster) går oppover.

- Det blir mindre hensiktsmessig å ha midler på bankkonto og i rentepapirer. Dette «tvinger» oss over i eiendeler som gir høyere verdiskapning, nemlig aksjer og aksjefond, sier Eleni Figenschou, senior formuesforvalter i Finansco til Hegnar.no.

Hegnar.no 08.04.19

 

 

LES MER

Få ned formuesskatten

Hvordan eiendeler verdsettes i skattemeldingen er i endring, det betyr noe for deg fordi det påvirker hva du betaler i formuesskatt. Det blir mer hensiktsmessig a ha penger i aksjer, enn i sekundærbolig.

Dine Penger nr. 4 2019

LES MER

Skattemeldingen har kommet - hva gjør du?

- De aller fleste leser skattemeldingen sin, men altfor mange opplever det som så innviklet at de ikke sjekker tallene ordentlig. Vi har forståelse for at det er vanskelig å kontrollere verdiene om du aldri har lært hvordan du skal gjøre det. Heldigvis har Skatteetaten laget mange gode hjelpemidler, blogger senior formuesforvalter Eleni Figenschou i Finansco

Hegnar.no 04.04.19

LES MER

Aksjesparekonto - dette gjør du når skattemeldingen kommer

- Utvalget av aksjefond tilgjengelig på aksjesparekonto avhenger veldig av hvor man har sin aksjesparekonto. Men det at aksjesparekontoen begrenser seg til enkeltaksjer og aksjefond gjør at den passer best for dem med høy risikovillighet eller lang tidshorisont. Alternativt kan man kombinere bruken av aksjesparekonto med en tradisjonell VPS-konto. Da får man både utnyttet skattefordelene ved aksjesparekontoen, samtidig som man kan opprettholde en noe mer balansert risikoprofil på sine midler enn om alt går i aksjefond, sier partner Christian Kallevig Arnesen hos formuesforvalteren Finansco til Hegnar.no.

Hegnar.no 02.04.19

LES MER

Dagens skattetips: Fondskontoen

Det er aksjeandelen ved årets begynnelse som avgjør hvilken skattesats du vil få ved uttak fra kontoen.

- Som formuesforvalter er det vår jobb å regne på dette for våre kunder. For mange av dem kom vi frem til at det på sikt ville lønne seg å realisere opptjent gevinst på fondskontoen i 2018, til lavere skattesats, heller enn å videreføre denne. Basert på alle henvendelsene vi får fra andre enn våre kunder, kan det likevel virke som om mange ikke har fått med seg disse endringene i tide, forteller Christian Kallevig Arnesen, partner hos Finansco.

Hegnar.no 01.04.19

LES MER

Formuesforvaltere øyner megatrend - går «all-in»

- Det er likevel viktig å sette et tydelig skille mellom de ulike gradene av miljømessige og sosiale effekter. Her er det nemlig mye begrepsforvirring. Jeg oppfordrer alle som tror de har investert i et såkalt «grønt fond» virkelig å sjekke hvilke selskaper dette fondet er investert i. Her er det nok mange som vil få seg en overraskelse, hevder Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen.

Hegnar.no 06.03.19

LES MER

FN-mål kan gi megatrend

Finansbransjen må bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Formuesforvaltere spiller en viktig rolle, skriver Eirik Furuseth i Finansco.

Finansavisen 02.03.19

LES MER

Ikke alt som er "grønt" er gull

Kjøp av «bærekraftige» fond innebærer ikke nødvendigvis
at du vil oppnå høy avkastning eller bidra positivt til miljøet.

– Ansvarlig investering, integrert med miljø-, sosiale og forretningsetiske faktorer i investeringsprosesser, er blitt viktigere i de seneste 5-10 årene, slår Partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco AS fast.

Finansavisen 18.02.19

LES MER

Børsintervjuet: kan bli litt som dotcom

Miljøaksjer kan bli en ny "hype".

– Fremover vil det trolig bli kanalisert mye penger inn i selskaper med en bærekraftig kjernevirksomhet, sier partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco.

Finansavisen 08.01.19

LES MER

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg