Om fond

FDA utvikling graf, 2012 - ddFond er en ypperlig måte å investere for de som ikke vil gjøre jobben selv. I et fond får du en bredt sammensatt portefølje av aksjer og/eller obligasjoner. Ofte vil det være vanskelig for en privatperson å investere i en portefølje som minner om et fonds portefølje. Det vil kreve kompetanse, og være kostbart og arbeidskrevende. Som fondsinvestor har du, i felleskap med de andre investorene, ansatt et forvalterteam til løpende å følge opp dine investeringer.

Kostanden for å investere i et fond beregnes som en årlig prosentsats av det investerte beløp. Satsen varierer mellom 1,5 % og 2,5 % for aksjefond, og 0,8 % og 1,8 % for rentefond. I den senere tid har det vokst frem en type lavkostnadsfond som investerer i en bredt sammensatt portefølje som etterlikner en aksje- eller obligasjonsindeks,- såkalte indeksfond. Kostnadene i et indeksfond er gjerne mellom 0,3 % og 0,8 %. Et indeksfond har ingen forvalter som aktivt følger opp fondets investeringer, men porteføljen følger passivt indeksens sammensetning. Begrepene aktive og passive fond brukes ofte for å skille de to.

Det er et strengt felleseuropeisk lovverk som beskytter fondsinvestor. I tillegg er fondsforvaltere regulert og overvåket av Finanstilsynet. Dette gjør at fondsinvesteringer gir den beste investorbeskyttelsen i finansbransjen.

Sparing i fond

Historien har vist at sparing i fond er den beste formen for langsiktig sparing for folk flest. I dagens lavrenteregime får du god avkastning sammenlignet med den lave innskuddsrenten på bankkonto. Spareavtaler er spesielt fordelaktig for sparing i fond fordi det reduserer timingrisikoen, det disiplinerer sparingen og det er noe de aller fleste av oss har råd til.

Man velger fond fremfor andre investeringsmuligheter fordi fond er:

  • Lønnsomt; gir en god balanse mellom risikoen du tar og avkastningen du kan forvente å få.
  • Enkelt; sparing og investeringer i verdipapirer kan være en krevende jobb. Ved å investere gjennom et fond så får du en profesjonell forvalter til å gjøre jobben for deg. Forvalteren passer på at din portefølje er tilstrekkelig diversifisert og består av gode investeringer i rådende markedssituasjon.
  • Trygt; lovregulering, myndighetenes tilsyn og bransjens egenregulering gjør at forbrukerbeskyttelsen i fond er meget god. I tillegg er et fonds kostnader enkelt tilgjengelig.
  • Tilgjengelig og likvid; fond er åpne for alle, og tegning og innløsing er en smal sak. Med daglig likviditet så kan du også være sikker på å få innløst dine andeler i kontanter til en kurs som gjenspeiler markedsverdien.

Har du lyst å høre mer om sparing i fond? Ta kontakt med Finansco her

Meny