Om oss

Hvem er Finansco?

Finansco er en formuesforvalter som jobber for formuende kunder – enten private eller holdingselskap. Vi er størst i segmentet mnok 5 - 100, men håndterer også kunder over dette. Våre kunder er både store og små, kjente og mindre kjente.

Finansco ble etablert i 2008, av utbrytere særlig fra bank og andre finansinstitusjoner. Formålet var å løsrive seg fra organisasjoner med fokus på produktsalg til heller å yte omfattende og personlig formuesforvaltning. Det å ha tett oppfølging av våre kunder er således viktig.

Siden da har selskapet vokst sakte, men sikkert, både i antallet ansatte, antall kunder og midler under rådgivning. Våre ansatte strekker seg fra en alder på 30 år til 75 år, men de fleste er et sted midt imellom.

hvem-er-finansco2_1300

Tillit, kontroll og struktur

Våre kunder er familier og individer som opplever overskuddslikviditet. Midlene våre kunder besitter er betydningsfulle for dem, med det ansvaret og den potensielle friheten det medfører. Alt dette kan virke litt omfattende, tidkrevende og risikabelt å begi seg ut på, uten bistand. Skal man søke denne bistanden eksternt, er det kritisk at man har tillit til formuesforvalteren og selskapet som tar deg imot som klient.

Gjennom vår møysommelige prosess søker vi å avdekke behov og sparemål, samt identifisere en velfundamentert, transparent og pragmatisk løsning. Gjennom FinanscoProsessen blir løsningen et produkt av kundens behov, preferanser og mål slik at fremtiden kan møtes med en følelse av kontroll og struktur.

formuesforvaltning_half-banner_650x450

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg