Personvern og cookies

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person.

Finansco AS innhenter og behandler personopplysninger fra Kunden for å gjennomføre egnethetsvurdering i henhold til verdipapirhandelloven og for å kunne yte investeringsrådgivning.

Helhetlig investeringsrådgiving forutsetter at det innhentes blant annet informasjon om Kundens finansielle plasseringer, økonomisk situasjon, personlige forhold, investeringsmål og risikovillighet.

Opplysninger som innhentes vil sammenfattes i Kundens personlige Formuesplan.

Hvordan vi bruker personvernopplysninger

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev eller et av våre arrangement legger vi deg inn som abonnent i våre epost-lister. Du kan når som helst melde deg av ved å følge lenken i bunn av siste epost du har mottatt.

All løpende kommunikasjon med kunder, både e-post, møtereferater og øvrige notater vil lagres. Denne lagringen er nødvendig i henhold til verdipapirhandelloven og sikrer at eventuelle endringer i Kundens situasjon eller tiltak er dokumentert.

BEHANDLING AV PERSONVERNOPPLYSNINGER

Finansco mottar leveranser fra selskaper innen samme gruppe. Behandling av personopplysninger kan utføres i morselskapet Finansco Holding AS eller tilknyttede datterselskaper.

Finansco anvender eksterne IT- leverandører som kan behandle eller oppbevare personopplysninger. Behandling og oppbevaring av personopplysninger vil foretas primært innen EØS-området, men ved behov kan også være utenfor. Dersom behandling og lagring av personopplysninger foretas utenfor EØS-området skal dette reguleres i henhold til samme krav som stilles til norsk personvernlovgivning.

Finansco oppfyller meldeplikten til Datatilsynet for oppbevaring av informasjon som gjelder Kunden.

Finansco kan som et ledd i å forbedre tjenesteleveransene anvende personopplysninger til analyseformål.

TAUSHETSPLIKT

Ansatte og tillitsvalgte i Finansco plikter å bevare taushet om den informasjon disse mottar i forbindelse med kundeforholdet. Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

NETTSTATISTIKK

Finansco samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på finansco.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

COOKIES

Cookies eller informasjonskapsler på norsk, er små tekstfiler som husker og lagrer informasjon om besøkende på nettsider. Les mer om cookies fra Datatilsynets nettsider

Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hva du har lagt i en eventuell innkjøpskurv, om du tidligere har besøkt siden, om du er logget inn, samt hvilket språk og valuta du gjerne vil ha vist på hjemmesiden. Vi bruker også cookies til å målrette våre annonser og kommunikasjon til deg på andre nettsider. Overordnet benyttes cookies som som del av vår løsning for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg.

Våre e-post utsendelser benytter seg ikke av cookies men av tracking på linker og bilder som gir oss statistikk over hva som åpnes og klikkes i. Formålet med dette er å gi våre kunder best mulig service, oppfølging og kommunikasjon.

Ved å benytte våre nettsider gjennom å hente informasjon eller benytte deg av våre tjenester, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies.

Slik avviser eller sletter du dine cookies

Avvisning av cookies:

Du kan alltid avvise bruk av cookies på din PC ved å endre innstillingene i din nettleser. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken nettleser du benytter. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være mange funksjoner og tjenester du ikke kan benytte fordi disse funksjoner og tjenester forutsetter at hjemmesiden kan huske de valg du foretar.

Du kan velge hvilke annonsenettverk du ikke ønsker at skal dele dine persondata på tvers av forskjellige slike nettverk ved å klikke her.

Sletting av cookies:

Cookies som du tidligere har akseptert, kan senere enkelt slettes. Benytter du en PC med en nyere nettleser, kan du slette cookies ved å benytte snarveistastene: CTRL + SHIFT + Delete. Dersom dette ikke fungerer, og/eller du benytter en MAC, kan du se fremgangsmåten for forskjellige nettlesere ved å klikke på linkene under:

Husk: Benytter du flere Internett-browsere, må du slette cookies i hver enkelt.

Samtykke

For å sikre god kvalitet av kundedata og etterleve krav i lover kan Finansco komplettere innhentede opplysninger fra Kunden med informasjon fra private eller offentlige registre.

Rett til innsyn i opplysninger

Kunden vil ha tilgang til opplysninger registrert om kundeforholdet og har rett til å foreta rettelse av eventuelle feil. Dette gjøres ved å ta kontakt med Kundens investeringsrådgiver.

Kunden har rett til kostnadsfritt å få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles av Finansco og øvrige selskaper i samme konsern. Henvendelsen skal rettes til post@finansco.no.

Sletting av data

Finansco oppbevarer personopplysninger om kunder så lenge kundeforholdet varer. Ved avslutning av avtaleforholdet oppbevares opplysningene i ti år etter at siste produkt rådgitt av Finansco er avhendet. Etter dette vil personopplysningene slettes eller anonymiseres.

Opplysningsplikt

Kunden er kjent med at Finansco kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan sikre at Kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.

Finansco innberetter til skattemyndighetene informasjon om beholdninger og enkelte transaksjoner på klientkonti og forvalterregistreringskonti. Dette gjøres for å sikre korrekt skattebehandling for Finansco sine kunder, samt for å møte opplysningsplikten i ligningsloven § 6-17 nr. 3.

Meny