Finansco Impact

For deg som er opptatt av både god avkastning og å utgjøre en forskjell!

Bærekraftsfond tiltrekker seg stadig mer kapital og oppmerksomhet fra investorer. Finansco sin fondsportefølje Finansco Impact har gitt 48,15% avkastning siden oppstart, og 20,01% hittil i år. Resultatene er vesentlig bedre enn både globale aksjer og Oslo Børs i samme periode.

Finansco Impact er den fondsporteføljen som vokser raskest hos Finansco basert på nytegning, og har på samme tid gitt god avkastning. Det er dette som er unikt med "impact investing"; du investerer i selskaper som arbeider for en bedre fremtid, samtidig som selskapene har en målbar effekt, og det har potensiale til å gi deg som investor god avkastning

  • social-gplus.png
  • social-twitter.png
  • social-linkedin.png
  • social-googleplusnew.png

Ja takk, jeg vil vite mer

Verdens beste fond i sin kategori?

Finansco har tilgang til det totale fondsmarkedet, og kan handle i ca. 150.000 ulike verdipapirfond. Analysearbeidet for å sile ut de ypperste bærekraftsfondene startet sent 2017, og Finansco Impact ble lansert først februar 2019.

Våre forvaltere har nøye analysert og vurdert en stor mengde fond for Finansco Impact-porteføljen. Denne prosessen pågår kontinuerlig, og fond byttes ut løpende. Vi følger også med på nyetableringer. Mens storbankene gjerne har 1-3 bærekraftsfond som de forvalter selv, har altså Finansco tilgang til det totale markedet, og kun insentiver til å velge de aller ypperste, når vi setter samme en bredt sammesatt portefølje.

For tiden består Finansco Impact av 11 nøye utvalgte aksjefond med ulike tema – men alle fond er investert i selskaper med dokumenterbare resultater mot FNs bærekraftsmål.

FinanscoImpact_1200x900-1

God avkastning

Bærekraftsfond har vært vinnere de seneste årene, og Finansco Impact har deltatt i den gode utvklingen. Med 48,15% avkastning siden oppstart, og 20,01% hittil i år har avkastningen vært høyere enn både for snittet av globale aksjer og Oslo Børs hovedindeks.

Finansco anser det som sannsynlig at selskaper med målbare resultater mot FNs bærekraftsmål og bidrar til bedre miljø og sosiale forhold blir fremtidens vinnere. Det vil også bli vanskeligere for selskaper som bidrar til det motsatte å få finansiering. Finansco kommer derfor til å bidra til at økt kapitalflyt til løsningsselskaper, og være en pådriver for bærekraftige investeringer.

FinanscoImpact_graph

Hold deg oppdatert på trender og nyheter

For en bedre fremtid

Vi står foran mange utfordringer i tiden som kommer. Våre valg i dag påvirker hvordan fremtiden vil se ut. Det er mye du som privatperson kan gjøre, og å investere i bærekraftige selskaper som løser miljømessige og sosiale utfordringer er én måte å påvirke fremtiden på en positiv måte.

Vi hjelper våre kunder med å investere bærekraftig. Ikke bare i fond som utelukker verstinger som kull, tobakk og barnearbeid, men i fond som faktisk har en positiv effekt på miljøet. Dette kaller vi Impact Investing - å investere i løsningsselskaper.

Du kan investere for en bedre fremtid for kommende generasjoner, samtidig som du får god avkastning.

Snakk med Finansco om fond!

Ønsker du et forslag på hvordan du ber bør plassere dine midler? Send inn kontakt meg-skjemaet under, så hjelper vi deg gjerne!

FinanscoImpact_1200x1100

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg