Støtt ditt lokale idrettslag

logoer

Som støttespiller for Aker Topphåndball, Ullern IF eller Njård IL, har du nå muligheten til å bidra til at vi sponser ditt idrettslag.. Det du trenger å gjøre er å sette av en time til et uforpliktende møte med Finansco Rådgivning. For hver husholdning som tar et møte med oss så sponser vi klubben med kr 1.000.

Finansco er et uavhengig finansforetak med spesialisering på investeringsrådgivning og forvaltning av investeringsporteføljer av verdipapirfond.

Vi tilbyr våre kunder en helhetlig rådgivningstjeneste som tar utgangspunkt i en individuelt tilpasset portefølje og oppfølging. Risikopreferanse og avkastningskrav er blant tingene som er retningsgivende for hvilken portefølje som passer den enkelte. Vi ivaretar våre kunders investeringer på kontoløsninger som optimerer investors skatteposisjon, kostnader og investeringsunivers.

Finansco bistår privatpersoner, investeringsselskaper, bedrifter og stiftelser med trygg og solid kapitalforvaltning som har gitt meget gode resultater. Finansco fokuserer på likvide investeringer, og sørger for at midlene er lett tilgjengelige om man skulle ha behov for engangsuttak, eller å realisere hele porteføljen.

Hva får du igjen ved å ta et møte med Finansco Rådgivning?

Et møte med Finansco er uforpliktende og kostnadsfritt. I tillegg til at du bidrar til sponsing av ditt idrettslag, vil du i etterkant av møtet få tilsendt en individuelt tilpasset anbefaling. Du vil også sitte igjen med en komplett oversikt over dine pensjonsavtaler, og få kalkulert sparebehov for å kunne opprettholde tilsvarende levestandard ved overgang til pensjonstilværelse.

Å velge investeringsrådgivning skal være å velge trygghet!

Her kan man lese om hva investeringsrådgivning betyr hos en frittstående utfordrer til de store bankene.

Finanscos seks bud for trygg og god investeringsrådgivning:

 1. Rådgiveren bør ikke motta penger fra andre enn kunden direkte, og du bør handle på nettopris.
  Hvis rådgiveren mottar returprovisjoner som beholdes er det ikke du som er oppdragsgiver, men produsent/forvalter av spareproduktet du får anbefalt. Det er da nærliggende å kalle det du får for produktsalg og ikke rådgivning.
 2. Rådgiveren bør i minst mulig grad ta betalt for transaksjoner.
  Hvis rådgiverens incentiv er at du skal gjøre transaksjoner blir transaksjonshyppigheten for høy.
 3. Rådene må være individuelt tilpasset deg og din økonomi. For å oppnå dette må det gjøres en grundig kartlegging av din økonomiske situasjon, risikotoleranse  tidshorisont og ditt kunnskapsnivå før det gis investeringsråd.
 4. Rådgiveren bør være tjent med det kunden er tjent med. 
  Siden både verden og din situasjon er i stadig endring bør dette gjenspeiles i dine investeringer. Dette sikres best om rådgiveren har sin (økonomiske) motivasjon knyttet til oppfølgingen av dine investeringer.
 5. Det bør også foreligge en plan for uttak fra investeringene.
  Det bør ikke bare være en plan for hvordan du skal investere midlene, det bør også foreligge en plan for realisasjon – en uttaksplan.
 6. Aldri invester i noe du ikke forstår fullt ut.
  Styr unna derivatprodukter, med mindre du har svært gode matematiske ferdigheter. Det er stort sett alltid bedre å kjøpe de underliggende verdipapirene enn å kjøpe finansielle veddemål på hvordan de skal utvikle seg.

Dersom du ønsker å prate med en representant fra den frittstående delen av rådgivningsbransjen, så ta gjerne kontakt med oss i Finansco.

Meny