Formuesforvaltning

Formuesforvaltning gir trygghet med anbefalinger og rådgivning, ivaretakelse av skattemessige hensyn, fokus på kundens interesser og jevnlig oppfølging og justering av plasseringer. Samarbeidet baseres på tillit fra kundene.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.
  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Mer enn finansiell avkastning

  I sum er formuesforvaltning en helhetlig tilnærming som søker å balansere hver enkelt kundes preferanser for risiko, forventninger til avkastning og mål for formuen, samtidig som deres personlige verdier blir ivaretatt. Det er altså en individuelt tilpasset tjeneste som normalt kan favne bredere enn kun fondsporteføljen og den finansielle avkastningen fra denne – i perioder hvor det er nødvendig.

  Kontakt Finansco for en uforpliktende samtale dersom du har spørsmål angående formuesforvaltning. Våre ansatte har mange års erfaring, og står klare til å hjelpe deg.

  Tillit, kontroll og struktur

  Våre kunder er familier, individer og selskaper som opplever overskuddslikviditet. Midlene våre kunder besitter er betydningsfulle for dem, med det ansvaret og den potensielle friheten det medfører.

  Man ønsker avkastning på midlene, men ikke for enhver pris, og er gjerne på søken etter et ideelt skjæringspunkt mellom avkastning og risiko. Samtidig kan man ha andre hensyn som også må vektlegges, som for eksempel skatt, juridiske spørsmål forbundet med arv og generasjonsskifte, regnskapsførsel eller salg av virksomhet. Det blir en slags «økonomisk butlertjeneste».

  Alt dette kan virke omfattende, tidkrevende og risikabelt å begi seg ut på uten bistand. Gjøres investeringsvalgene på egenhånd får ofte følelser en for stor del av investeringsbeslutningene, som igjen gir et negativt bidrag til avkastningen man oppnår. Det er veldokumentert at ens egen investoradferd er hovedårsaken til at de fleste investorer ikke oppnår markedsavkastning.

  FinanscoProsessen

  Vi starter alltid med å bli kjent med deg, din situasjon, og dine ønsker for fremtiden. Gjennom FinanscoProsessen kommer vi frem til en velfundamentert, transparent og pragmatisk løsning som synliggjøres i en formuesplan. Formuesplanen blir altså et produkt av dine behov, mål og preferanser. På den måten kan fremtiden møtes med kontroll og struktur, og med tilliten til at Finansco vil kunne være en langsiktig, god partner for deg.

  Arv og generasjonsskifte

  Å skaffe seg et juridisk sikkerhetsnett, for seg og sin familie, kan være av stor verdi. Ikke bare finansielt, men også emosjonelt. Gode og tydelige avtaler kan fort bli nøkkelen til et godt familiesamarbeid også fremover. Dette kan involvere ting som fremtidsfullmakt, testamente, samboerkontrakt, ektepakt, gavebrev, aksjonæravtaler og mye mer.

  Les mer

  Uttaksplan og likviditetsplan

  I planleggingen av ens økonomiske fremtid er det å kunne se eksisterende og fremtidige kontantstrømmer, og eventuelle endringer i disse, meget verdifullt. Ofte er det mye fokus på hvor mye man kan spare inn i en portefølje, men vi i Finansco syns det er for lite fokus på hvordan det bør settes opp uttak for å sikre en god likviditet i årene etter arbeidslivet. Når vi legger formuesplaner for våre kunder er dette ett av elementene vi ser på.

  Les mer

  FinanscoProsessen

  Avdekke og forstå

  • Økonomi
  • Mål og planer
  • Kunnskap & forståelse
  • Bærekraftspreferanser
  • Risikopreferanser og avkastningsmål

  I den første delen av FinanscoProsessen blir vi kjent med kunden ved å identifisere deres økonomiske mål, om det er behov for en spesifikk uttaksplan og om det finnes et forbedringspotensiale i dagens situasjon. Vi ser da samtidig på hensynet til skatt, kundens juridiske sikkerhetsnett i form av fremtidsfullmakt, testamente og lignende, samt mulig effektivisering av regnskapsførsel for AS. Basert på dette lager vi et uforpliktende og kostnadsfritt utkast til formuesplan.

  Førstegangsmøte

  Kontrollere

  • Gjennomgå utkastet til formuesplan
  • Validere data
  • Sikre felles forståelse
  • Gjøre eventuelle endringer og tilpasninger
  • Ferdigstille formuesplan

  Målet med del 2 av FinanscoProsessen er å gjennomgå utkastet til formuesplanen, sikre en felles forståelse for innholdet, samt gjøre eventuelle justeringer. Det er her også aktuelt med en nøyere gjennomgang av eventuelle juridiske avtaler, og det trekkes på flere interne ressurser om nødvendig. Dette resulterer i en individuelt tilpasset plan og struktur, og et dokument som gir et godt grunnlag for videre beslutning eller sammenligning.

  Arbeidsmøter

  Formalisering

  • Implementere portefølje
  • Definere startportefølje
  • Taktisk vurdering
  • Analyse av markedsklima

  Kjetil Gregersen

  Det er nå tatt en beslutning om kundeforhold. Formuesplanen implementeres, med de elementer hver enkelt plan har. Det er viktig å analysere markedsklimaet på nytt på dette tidspunktet, før plasseringen gjennomføres. Basert på analysen planlegger vi når og hvordan midlene skal plasseres i markedet. Hvis markedet har endret seg noe i perioden justeres også startporteføljen deretter. Vi kan her også vurdere om vi skal dele opp fondskjøpene i flere omganger.

  Formalisering

  Overvåke og evaluere

  • Tilpasninger ved behov
  • Utvikling kundesituasjon
  • Rapportere
  • Gjør porteføljen som den skal?

  Nå er vi i den siste delen av FinanscoProsessen, der vi følger opp kundens investeringer og tar grep på porteføljenivå om nødvendig. Kunden har alltid tilgang til å følge verdiutviklingen via sin kundeportal i FinanscoOnline, hvor kundedokumenter også kan lastes opp kryptert. Formuesforvalteren følger også opp kunden personlig og vedkomne er tilgjengelig for kunden når som helst. Tett oppfølging er viktig for oss. Større endringer i markedet, eller kundens egen livssituasjon, kan føre til viktige justeringer av porteføljen, spareavtaler/uttaksavtaler og eventuelle juridiske dokumenter.

  Kundeforhold
  Christian Kallevig Arnesen i Finansco

  Mer enn bare fond

  Vår verdi strekker seg godt utover valg av fond og forvaltere. Noen ønsker støtte på regnskap eller et juridisk rammeverk som fremtidsfullmakt og testament. For andre ligger mye av merverdien i tryggheten om at forvaltningen av formuen er eksternt håndtert, og at ens egen tid kan brukes på andre ting.

  Er man kun ute etter et fond eller en tilsvarende plassering, så er dette bedre å kjøpe via en nettmegler. Rimeligere og raskere. Enkelt er det også. Å velge indeksfond bør være høyaktuelt.

  Våre klienter vil ha mer enn bare fond. Hva vil du?

  Våre referanser – din trygghet

  Dette handler om tillit. Tillit til våre ansatte og deres kompetanse, tillit til våre arbeidsprosesser og tillit til at du får økt verdi av å benytte deg av Finansco. Det å få referanser fra eksterne er et kvalitetstegn og bygger oppunder denne tilliten.

  Det er igjennom referanser fra våre eksisterende kunder at vi får flest nye kunder. Om en potensiell kunde ønsker en slik referanse så lar det seg ordne, og er noe vi ofte gjør.

  Finansco blir ofte trukket frem i mediene som eksperter på ulike tema. Det kan være på formuesforvaltning generelt, eller for eksempel bærekraftige investeringer, skattemessige hensyn eller risikoreduserende grep spesielt.

  Formuesforvaltning er altså mer enn bare søken etter ett eller flere fond. Som mennesker er vi mer komplekse enn som så, og derfor blir også hensynene man må ta i planleggingen av dagens formue frem i tid det samme.

  Kontakt oss

   Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.

   Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.
   Jeg ønsker mer informasjon om følgende   Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.