Våre tjenester

Formuesforvaltning

Ved å velge formuesforvaltning velger man også trygghet. Tryggheten om at de anbefalinger og den økonomiske rådgivningen du mottar er egnet og hensiktsmessig. Tryggheten om at skattemessige hensyn er ivaretatt. Tryggheten om at rådgiveren har dine interesser i fokus, at plasseringene følges opp jevnlig, og at disse justeres etter gjeldende markedssyn. Rammene er du selv med på å definere. Våre kunders tillit til oss er essensielt for et godt samarbeid.

Les mer om formuesforvaltning
formuesforvaltning_half-banner_650x450

FinanscoProsessen

Med FinanscoProsessen søker vi å avdekke behov og sparemål, samt identifisere en velfundamentert, transparent og pragmatisk løsning. Gjennom FinanscoProsessen blir løsningen et produkt av ditt behov, preferanser og mål slik at fremtiden kan møtes med en følelse av kontroll og struktur.

Les mer om FinanscoProsessen
finanscoprosessen

Finansco Forretningsførsel – Regnskap og økonomistyring

Finansco Forretningsførsel AS er et autorisert regnskapsførerselskap med ansatte som har lang og bred erfaring fra ulike bransjer som bidrar til å gi våre kunder en effektivt organisert økonomifunksjon. Vi hjelper deg å automatisere dine prosesser slik at både du og vi slipper å bruke tid på å registrere den samme informasjonen flere ganger i ulike systemer. Slik frigjør vi tid til å analysere driften din og gi råd basert på oppdatert informasjon.

Regnskapstjenester

 

 

accounting_halfbanner_1300x1200

Bærekraftige investeringer

Tilgangen til et tilstrekkelig utvalg av bærekraftsfond, som investerer i faktiske løsningsselskaper, er vanskelig (om ikke umulig) for folk flest å få tak i. Stort sett er man prisgitt bankens ene eller to slike fond. Ettersom Finansco har tilgang til alle verdens fond, har vi også en bredt diversifisert portefølje av bærekraftsfond for våre kunder. Av de norske forvalterne er det foreløpig kun Storebrand som av oss har fått innpass i denne porteføljen med ett av sine fond. Ellers er det utenlandske fond og forvaltere vi anbefaler

LES MER OM BÆREKRAFTIGE INVESTERINGER

norge_halfbanner_800x400

Arv og generasjonsskifte

Arv og generasjonsskifte er et tema som opptar mange. Ikke hele tiden selvsagt, eller i alle livssituasjoner, men på et eller annet tidspunkt blir det aktuelt for de fleste. Vi lever lenger, har mer kompliserte familieforhold og større verdier.

Våre kunder er familier og individer som opplever overskuddslikviditet. Midlene våre kunder besitter er betydningsfulle for dem, med det ansvaret og den potensielle friheten det medfører. 

Arv & generasjonsskifte

trygghet_half-banner_650x400

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg