Våre tjenester

Formuesforvaltning

Ved å velge formuesforvaltning velger man også trygghet. Tryggheten om at de anbefalinger du mottar er egnede og hensiktsmessige. Tryggheten om at skattemessige hensyn er ivaretatt. Tryggheten om at rådgiveren har dine interesser i fokus, at plasseringene følges opp jevnlig, og at disse justeres etter gjeldende markedssyn. Rammene er du selv med på å definere. Våre kunders tillit til oss er essensielt for et godt samarbeid.

Les mer om formuesforvaltning
formuesforvaltning_half-banner_650x450

FinanscoProsessen

Med FinanscoProsessen søker vi å avdekke behov og sparemål, samt identifisere en velfundamentert, transparent og pragmatisk løsning. Gjennom FinanscoProsessen blir løsningen et produkt av ditt behov, preferanser og mål slik at fremtiden kan møtes med en følelse av kontroll og struktur.

FinanscoProsessen
finanscoprosessen

Bærekraftige investeringer

Tilgangen til slike fond som faktisk investerer i løsningsselskaper er utfordrende, hvis ikke umulig for folk flest. Finansco har en fondsportefølje for våre kunder bestående av 10 fond, hvor kun ett norsk fond tilfredsstilte de til dels strenge kravene.

norge_halfbanner_800x400

Arv og generasjonsskifte

Arv og generasjonsskifte er et tema som opptar mange. Ikke hele tiden selvsagt, eller i alle livssituasjoner, men på et eller annet tidspunkt blir det aktuelt for de fleste. Vi lever lenger, har mer kompliserte familieforhold og større verdier.

Våre kunder er familier og individer som opplever overskuddslikviditet. Midlene våre kunder besitter er betydningsfulle for dem, med det ansvaret og den potensielle friheten det medfører. 

Arv & generasjonsskifte

trygghet_half-banner_650x400

Finansco Forretningsførsel – spesialister på investeringsselskaper

Det er få regnskapskontorer som er spesialiserte på håndteringen av investeringer i AS. Det kan ende i feilregistreringer og det kan ende i føring av flere timer enn det som bør være nødvendig. Dette er i hvert fall vår erfaring med de av våre kunder som i dag har ekstern regnskapstjeneste.

Som et ledd i å skape større kundeverdi har vi derfor besluttet å ha denne kompetansen internt, noe som dannet grunnlaget for etableringen av Finansco Forretningsførsel i 2013. At man har disse tingene samlet letter også arbeidet mellom formuesforvalteren og regnskapsføreren.

Det blir også enklere å få en regnskapsførers bidrag på håndteringen av skatt og gjeld inn i den langsiktige planen om forvaltningen av sin formue.

 

 

accounting_halfbanner_1300x1200

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg