Aktiv forvaltning

Vi har konsesjon fra Finanstilsynet til å tilby tjenesten aktiv forvaltning. I Finansco tilbys aktiv forvaltning større kunder som har et ønske om at kapitalen skal forvaltes etter et særskilt mandat. Vi vil sammen med kunden beskrive hvordan kapitalen skal forvaltes og definere grenser for risiko og avkastningsmål.

Fond skreddersydd etter dine behov

Den løpende forvaltningen forestås av Finansco Forvaltning og du får regelmessig rapporter om din porteføljes utvikling og vårt markedssyn. Fordelen med aktiv forvaltning er at du kan få et forvaltningsmandat spesielt tilpasset din situasjon og dine ønsker, samtidig som forvaltningen utføres av en profesjonell organisasjon. Til sammenlikning er investeringsrådgivning en tjeneste der du som kunde mottar råd om hvordan kapitalen bør investeres, men fatter selv alle beslutningene. Aktiv forvaltning kan sammenliknes med å få et fond skreddersydd etter egne behov.

Ta kontakt med Finansco for mer informasjon om aktiv forvaltning.

Meny