Arv og generasjonsskifte

Vår rådgivning tar utgangspunkt i dine behov, ønsker og framtidsutsikter. Vår ambisjon er å ta hånd om din og familiens formue på en trygg, effektiv og lønnsom måte – både på kort og på lang sikt.

For å oppnå dette tilbyr vi en strukturert rådgivningsprosess som gjør at du kan føle deg trygg i dine beslutninger.

Du får en fast kontaktperson

Som kunde i Finansco Rådgivning vil du ha en fast kontaktperson som også vil være din døråpner til våre interne og eksterne partnere og spesialister innen kapitalforvaltning, forretningsførsel, skatt, skatteoptimale eierstrukturer inklusive bruk av investeringsselskap, arv og generasjonsskifter.

Viderefør familiens verdier på en felles plattform

Står du overfor et generasjonsskifte kan det i mange tilfeller være lønnsomt å bruke tid på å etablere en felles plattform for videreføring av familiens verdier.

Noen spørsmål man bør ta stilling til er:

  • Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte eller salg?
  • Hva er senior og juniors utfordringer?
  • Er familiefreden viktigere enn business?

Generasjonsskifte er en omfattende prosess

Et generasjonsskifte er en omfattende prosess og vil naturlig nok bestå av ulike faser. Finansco Rådgivning tilbyr gjennom interne og eksterne spesialister å hjelpe våre kunder gjennom en strukturert prosess fra forberedelser, utarbeidelse av handlingsplan, klargjøring og gjennomføring. Planen bør forankres hos alle involverte, og det bør legges opp til en teknisk gjennomføring som tar hensyn til den tiden det faktisk vil ta og ivareta de kritiske suksessfaktorer som er identifisert.

Står du overfor et generasjonsskifte eller ønsker mer informasjon om våre tjenester, kontakt oss her for en uforpliktende prat.

Finansco Rådgivnings mål

Vårt mål er å hjelpe kundene våre i organiseringen og gjennomføringen av deres investeringer, slik at dere oppnår best mulig avkastning innenfor definerte rammer.

Les mer om Finansco her.

Meny