Fondsforvaltning

Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) ble etablert i juli 2012. Sentralt i forvaltningen av FDA står ideen om at det er bedre å eie mye aksjer når de er billige og lite aksjer når de er dyre. Vi bestrider ikke at aksjemarkedet vil gi bedre avkastning enn obligasjoner og bankinnskudd over en lang tidshorisont, men mener utsagnet vitner om mangel på ambisjoner. Vi tror investorene kan gjøre det bedre. Med en disiplinert investeringsprosess med fokus på å kjøpe aksjer når de er billige og identifisere hvor i verden de beste mulighetene ligger, viser historien at investor kan nyte økt avkastning og redusert risiko. Det er det vi kaller dynamisk aktivaallokering.

Vi velger blant de beste

Ingen kan være gode til alt og vi innser at det er viktig å kjenne sin begrensning. Vi jobber fokusert med å lokalisere mulighetene i et globalt investeringsunivers. Deretter søker vi etter den beste forvalteren som kan gi oss den eksponeringen vi søker, og da søker vi blant alle fond i hele verden. En av våre grunntanker er at sammensetningen av aksjer og renter endres dynamisk.

Unike investeringsmuligheter

En motivasjon for å etablere FDA var å gi Finansco sine kunder tilgang til det beste fra det globale fondsmarkedet. Tradisjonelt er et begrenset utvalg fond tilgjengelig for norske investorer og utvalget er styrt av bankenes egen inntjening. Vi ønsket en portefølje av globale fond der fondene velges ut fra kriteriet om «å være best i sin klasse». Ved å kunne velge fritt blant over 60 000 fond fra hele verden, gis investor tilgang til et unikt investeringsutvalg. En liten aktør som velger fritt blant over 60 000 fond fra hele verden vil kunne utkonkurrere en stor aktør som kun selger sine egne produkter.

 
Ta kontakt med oss i Finansco om du er interessert i fondsforvaltning.  

Meny