Generelt om aksjesparekonto

Aksjesparekonto er nå et faktum. Den er hensiktsmessig for mange, men ikke for alle. Her redegjør vi for generelle fordeler og ulemper ved aksjesparekontoen, sammenlignet med de andre kontotypene (VPS og Fondskonto). Lurer du på hvilken konto som passer best til ditt bruk? Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Det er enkelt å opprette en aksjesparekonto hos Finansco – uavhengig av hvor i landet du holder til – ettersom kontoen kan opprettes ved bruk av BankID-signering. Bruk kontaktskjemaet på siden for å melde deg på nyhetsbrevet som holder deg oppdatert.

Grunner til å velge aksjesparekontoen:

  1. Fordelen av utsatt skatt. Man kan bytte fond og aksjer uten at det utløser gevinstbeskatning.
  2. Uttak av innskudd før gevinst. Man kan ta ut innskutt beløp før man tar ut gevinsten, som betyr at man utsetter gevinstbeskatningen ved uttak.
  3. Skjermingsfradrag. Man får skjermet en andel av gevinsten fra beskatning. Men vær obs på hvordan skjermingsfradraget beregnes.
  4. Bruk overgangsvinduet. I en begrenset periode (innen utgangen av 2018) så kan man overføre aksjer og aksjefond til aksjesparekontoen uten at dette medfører gevinstbeskatning. Overfør kun verdipapirer med gevinst.

Grunner til å ikke velge aksjesparekontoen:

  1. Risiko. Det kan kun investeres i aksjefond (min. 80 % aksjer) og enkeltaksjer (i tillegg til egenkapitalbevis), og dette er per definisjon høy risiko. Om man ønsker middels eller lav risiko (kombinasjonsfond og/eller rentepapirer) så er ikke dette mulig på aksjesparekontoen alene.
  2. Potensielle gaver. Har man aksjer og/eller aksjefond, og man ønsker å gi deler av dette i gave eller arv, så bør dette gjøres fra VPS eller via flere aksjesparekontoer. Man kan nemlig ikke gi deler av innehavet på en aksjesparekonto i gave/arv.
  3. Utbytte beskattes løpende. Her er det dog forslag om endring, og blir disse vedtatt (som er sannsynlig) som betyr det at utbytte ikke vil bli beskattet i aksjesparekontoen. Alternativet er å eie aksjene via Fondskonto, men da frasier man seg noen aksjonærrettigheter ettersom det er livselskapet som eier aksjene – og ikke investoren direkte.
  4. Fondskonto. Har man allerede midler plassert på en Fondskonto så bør det gjøres en individuell vurdering på om denne skal realiseres til fordel for aksjesparekontoen eller ei. Endrede skatteregler for Fondskonto bør gjøre dette mer aktuelt for flere, men gjør dette i så fall før utgangen av 2018!
  5. Aksjer utenfor EU/EØS. Om man ønsker å handle aksjer utenfor EU/EØS (f.eks. Tesla, Apple eller Frontline) så vil ikke dette være mulig på aksjesparekonto. Vær obs på at flere av aksjene på Oslo Børs er registrert utenfor Norges landegrenser.

Forskjell på de ulike kontotypene:

I Finansco har vi ingen inntjeningsforskjell i valg av de ulike kontotypene som finnes og, i motsetning til en del av våre konkurrenter, har vi tilgjengelig alle tre kontotyper for våre kunder. Det er bare når man har dette at man kan man gi en nøytral vurdering for kundene om hvilken konto som passer til hver enkelt kundes formål.

Her ser du forskjellene mellom de ulike kontotypene:

VPS-KONTO UNIT LINK FONDSKONTO AKSJESPAREKONTO
Investeringsunivers Det meste Aksjer (ikke unoterte), fond og et utvalg ETF’er Børsnoterte aksjer og aksjefond med mer enn 80 % aksjeandel, og egenkapitalbevis
Privat/Bedrift Begge Kun privatpersoner Kun privatpersoner
Kan åpnes for mindreårige Ja Ja Ja
Beskatning Hvert salg/realisasjon Først ved uttak Først ved uttak av gevinst, løpende beskatning på utbytte
Skatteprosent 30,59 % av gevinst/tap 23 % av gevinst/tap 30,59% av gevinst/tap
Skjermingsfradrag Ja Nei Ja
Papirarbeid ved skatterapportering Ja Nei Nei
Verdipapirbelåning Ja Nei Hos noen tilbydere
Aksjonærrettigheter Ja Nei Ja
Begunstigelse Hvem som helst
Hva kan flyttes inn? Aksjer Kontanter og tilsvarende avtale fra annen leverandør Aksjer og aksjefond i en overgangsperiode
Omfattes av Bankenes Sikringsfond Ja Nei Ja

Aksjesparekonto – en konto for alle?

Nei, en aksjesparekonto er ikke for alle. Selv om aksjesparekontoen har en del fordeler, så passer den ikke for alle – men for de fleste. Og om man først skal ha fondsplasseringer, men ikke har tid til å følge med hele tiden selv, så kan det lønne seg å vurdere en aktør som har dine interesser i fokus.

Lurer du på hvilken konto som passer best til ditt bruk? Meld deg på vårt nyhetsbrev, eller kontakt oss under for en uforpliktende prat.


Har du spørsmål?

Send inn din henvendelse her.

 

Meny