Investeringsrådgivning i praksis

Ved å velge investeringsrådgivning velger man også trygghet. Tryggheten om at de anbefalinger du mottar er egnede og hensiktsmessige. Tryggheten om at skattemessige hensyn er ivaretatt. Tryggheten om at rådgiveren har dine interesser i fokus, at plasseringene følges opp jevnlig, og at disse justeres etter gjeldende markedssyn. Rammene er du selv med på å definere. Våre kunders tillit til oss er essensielt for et godt samarbeid.

Individuelle råd

Vi mener at forutsetningen for god investeringsrådgivning er at rådene er individuelle, og bygger på den enkelte kundes økonomiske situasjon, risikotoleranse og tidshorisont. Det er faktisk vårt profesjonsansvar at rådene er egnet og hensiktsmessige for den enkelte kunde, og det er også vårt ansvar at den enkelte kunde forstår hva han eller hun investerer i. Dette er et profesjonsansvar vi tar svært alvorlig.

Hvem er oppdragsgiver?

Når man skal vurdere ulike meglere, rådgivere eller forvaltere bør man ta en titt på hvilke økonomiske insentiver disse jobber etter. Finansco Rådgivning tar ikke imot vederlag eller penger fra andre enn kunden direkte, og dermed er det kunden som er oppdragsgiver. Alle returprovisjoner vi mottar settes uavkortet på kundens konto når vi yter investeringsrådgivning. Dette sikrer at vi er nøytrale i vår vurdering av ulike alternativer. Videre betales det ikke transaksjonskostnader til Finansco Rådgivning, og det gjør at vi ikke har noe insentiv til å selge unødige transaksjoner.

 

Som kunde i Finansco får du en dedikert og proaktiv investeringsrådgiver med faglig tyngde og dine interesser i fokus. Med individuelt tilpassede løsninger skal vi hjelpe deg med å bevare og utvikle din formue.

 

Den usynlige jobben

«Den usynlige jobben» kaller vi jobben som du som kunde ikke ser. Få, om noe, annet selskap deselekterer – eller velger bort – så mange investeringsprodukter som Finansco Rådgivning gjør. Vi mener at det er like viktig å velge bort dårlige alternativer, eller det vi kaller «tulleprodukter», som å prøve å finne den investeringen som virkelig skal gå mye bedre enn alt annet. Vi har flere ganger uttrykt vår sterke skepsis til kompliserte spareprodukter. «Warrants», «Autocalls», «Aksjekupongbevis» og øvrige strukturerte produkter får i særdeles liten grad innpass i vår investeringsrådgivning. Rett og slett fordi vi anser produktene for å ha negativ avkastningsforventing, og/eller å ha alt for lav avkastningsforventing i forhold til den risiko man tar.

Trygghet og tillit

Når du får en investeringsanbefaling fra Finansco Rådgivning kan du være sikker på at det som anbefales er egnet for deg og din personlige økonomi, at investeringen er forventet å gi positiv avkastning, og at det er en underliggende verdiskapning i det investeringen eksponerer seg mot. Har man en investeringsrådgiver i Finansco kan man samtidig være trygg på at man ikke kontinuerlig blir forsøkt solgt nye produkter og kampanjer. Og således er vi tilbake der vi startet, nemlig at dette handler om trygghet og tillit.


Bli kontaktet av Finansco

Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg raskt.
Meny