Kapitalforvaltning

Finansco Forvaltning er et verdipapirforetak der vi har spesialisert oss på å levere solide spareporteføljer som møter kundens behov. Med solide spareporteføljer mener vi at det skal være en velfundert plassering av pengene innenfor den avtalte risikoen.

Vi eliminerer ubehagelige overraskelser

Vi har fokus på å eliminere ubehagelige overraskelser for deg som sparer. Ved å redusere sjansen og størrelsen på fremtidige tap legger vi grunnen for å skape god langsiktig avkastning.

Spesialister på analyse, utvelgelse og investering

I Finansco Forvaltning har vi spesialisert oss på analyse, utvelgelse og investering i fond. Det er få uavhengige miljøer i Norge som har dette fokuset og vi tilstreber å være ledende innen vårt felt.

Alle våre fond går gjennom en omfattende analyse

Før vi investerer i et fond eller anbefaler andre å investere i et fond, har fondet vært gjennom en omfattende analyse, både kvantitativt eller «tallknusing», og kvalitativt for å vurdere forvaltere og metodene.

Vi investerer selv slik vi anbefaler våre kunder

Vi forvalter verdipapirfondet «Finansco Dynamisk Aktivaallokering» som er et fond som investerer i andre fond, et såkalt fond-i-fond. Her putter vi egne penger bak våre egne anbefalinger, vi investerer selv slik vi anbefaler våre kunder å investere.

Vår investeringsfilosofi

Sentralt i vår investeringsfilosofi står ideen om å skape en global portefølje av aksjer og obligasjoner basert på fremtidig forventet avkastning. Historien viser at om man kjøper aksjer når og der de er billige, vil avkastningen bli bedre enn om man eier de samme og like mye aksjer til enhver tid.

Slik investering kalles ofte verdibasert investering eller «value investing». Vi har også tro på at når det først begynner å gå bra eller dårlig et sted har utviklingen en tendens til å vedvare en tid.

Dette fenomenet har vi inkludert i vår investeringsprosess og kalles momentum-investering.

Kontakt Finansco for helhetlige tjenester innen investeringer og personlig økonomi

I Finansco tilbyr vi våre kunder en helhetlig tjeneste i forbindelse med investeringer og personlig økonomi, enten det gjelder pensjonssparing, aktiv forvaltning eller investeringsrådgivning. Som kunde får man all nødvendig kompetanse og støtte på ett sted.

Ta kontakt med oss for en kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang rundt hva som kan passe for deg.

Meny