Ordreformidling

Hos Finansco får du tilgang til verdipapirer og forvaltningsmiljøer som ellers ikke er tilgjengelige for privatpersoner flest. Vi har for eksempel alle likvide fond i hele verden tilgjengelig, så om du ønsker å kjøpe et fond man ikke får kjøpt gjennom dine vanlige kanaler (banken, meglerhus og lignende) så kan dette handles gjennom oss.

Finansco videreformidler din ordre

Finansco kan videreformidle din ordre hvis du har ett eller flere spesifikke verdipapir du ønsker å handle, men ikke ønsker noen investeringsrådgivningstjeneste tilknyttet din fondshandel.

Ta kontakt med oss i Finansco om du ønsker ordreformidling

.

Meny