IPS – ny skattefavorisert privat pensjonssparing

01.11.2017 kom den nye versjonen av den individuelle pensjonssparingen IPS på markedet. I ny IPS kan du spare inntil kr 40.000,- i året, å få 23 % (2018) tilbake på skatten. Betingelsen er at uttaket fra sparingen ikke kan gjøres før tidligst ved fylte 62 år, og utbetalingene må vare frem til fylte 80 år. Men hva er fordeler og ulemper med IPS?

Fordelene med IPS

 • Skattefradrag– sparer du 40.000kr får du tilbake 9.600 kr på skatten samme år. Skatten betales tilbake den dagen du tar ut pengene, i mellomtiden fungerer «skatterabatten» som et rentefritt lån.
 • Investeringsvalg– du kan spare i et hvilket som helst finansielt instrument.
 • Renteskatt på aksjeavkastning –2018 er skatten på aksjegevinst 30,6 %.
 • Ingen formueskatt– midler på kontoen vil ikke medregnes i en formueberegning.
 • Kan kjøpe forsikringer til avtalen– uførepensjon, innskuddsfritak og etterlattepensjon.
 • «Familiearv»– hele saldoen vil bli utbetalt til etterlatte ved død.
 • Flytterett– kontoen kan flyttes mellom forskjellige leverandører (banker, forsikringsselskap og verdipapirforetak).ips

Ulempene med IPS

 • Fritt investeringsvalg gir også økt mulighet for feilinvestering.
 • Pengene er bundet frem til 62 år. Hvis du ombestemmer deg, eller situasjonen endrer seg, får du ikke ut pengene igjen.
 • Utbetalingsperioden må vare minimum 10 år, og skal vare frem til 80 år.
 • Spareregler for denne typen pensjonsordninger har blitt endret før, og kan endres igjen.
 • Lønnsomheten til spareordningen er sensitiv for endringer i skattesatsene (alminnelig inntekt).
 • Ingen krav til investeringsrådgivning fra en profesjonell aktør på sparingen.
 • Ikke livsvarig utbetaling.

For mange kan IPS være den beste måten å spare til pensjon. Likevel er vi i Finansco betenkte til noen momenter ved ordningen.

 


Den fremste gevinsten ved spareordningen er, slik vi vurderer den, at sparingen er unntatt formueskatt. Fordelen ved utsatt skatt, og fritt investeringsvalg finnes i dag også i andre kontotyper, uten binding til pensjonsalder.

En av fordelene til IPS er stor frihet i sparingen. Mange aktører vil nok lokke med sparing i ulike typer finansielle instrumenter. Finansco vurderer en del av disse som tilbys vanlige sparere til uegnede spareprodukter. Økt valgfrihet er ikke nødvendigvis til alles fordel. Vit hva du investerer i, eller søk profesjonell rådgivning!

fordeler og ulemper med ipsDe med lang sparehorisont får bedre utnyttelse av fordelen som ligger i det rentefrie lånet. Med rentefritt lån refererer vi skattefradraget du får når du setter inn sparingen, som tilbakebetales gjennom beskatningen ved uttak. Et rentefritt lån gir en fordel med bakgrunn i at du kan få «gratis» gevinst på mer penger enn du egentlig har. Over tid – desto lengre periode, jo større blir effekten – vil du få gevinst på gevinsten, som igjen gjør at du vil sitte igjen med et større oppspart beløp som pensjonist.

I tillegg er fordelen ved at du kan få rentebeskatning på aksjegevinst et godt argument for å fylle opp sparingen i IPS. Du betaler rett og slett gevinstbeskatning etter alminnelig inntekt (23 % i 2018), mot å betale ren aksjebeskatning utenfor denne ordningen. Beskatning av aksjegevinst er betydelig høyere (30,6 % i 2018).

Dersom du har muligheten til å låse bort 40.000 kr i året, er dette en god ordning. Finansco mener du bør ha en likvid, lett tilgjengelig fondssparing i tillegg, som du kan tære på ved behov. Det er viktig å spare til pensjon, men det er også fryktelig dumt å havne i en økonomisk knipe fordi du har låst pengene dine frem til pensjon.

For profesjonelle aktører er det ikke krav til investeringsrådgivning på denne type avtale, dette ville gitt deg bedre investorbeskyttelse. Det kreves riktignok at kunden skal få skriftlig informasjon om kostnader, skatt og risiko, etc., og dette er bra. Men, i Finansco observerer vi til stadighet at dette ikke er til hinder for at sparere overser betydelig risiko, i bytte mot lovnader om høy gevinst.

Spareordningen er skattesensitiv. Dersom skattesatsen økes i fremtiden kan det få en negativ konsekvens for den allerede oppsparte IPS-beholdningen, og politikerne er som kjent glad i å endre skattesatsene fra tid til annen. Eksempelvis dersom vi om 4 år / 8 år får en rødgrønn regjering og skattesatsene økes, er nok ikke effekten for IPS øverst på prioriteringslisten.


Eleni FigenschouEleni Figenschou

Eleni er Fagansvarlig for pensjon og senior investeringsrådgiver hos Finansco. Hun har vært ansatt siden 2014, og har tidligere arbeidet med pensjon i Storebrand. Eleni har en Master of Science i Investment & Finance fra Queen Mary, University of London.

 

 


Hos de store pensjonsaktørene vil de fleste bli rådgitt til å velge det de kaller en anbefalt- eller tilpasset profil. Det som skjer da, er at du gradvis blir vektet over fra aksjefond til rentefond med lavere verdisvingninger. Det er ikke noe feil med å redusere svingningene i sparingen når du nærmer deg pensjon, men vi mener det generelt er riv ruskende galt å gjøre dette fra du er 45 år. De fleste av oss har da fortsatt 20 års horisont før utbetalingene begynner!

For Finansco, som en frittstående rådgiver, er ikke dette et råd vi ville gitt til våre kunder fordi du «taper» mest sannsynlig mye gevinst. Det er når du har spart deg opp noen kroner du får størst effekt av gevinsten i fondssparingen. Dette kalles rentesrente-effekten.

Bli kontaktet av Finansco

Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg raskt.

 

 

 

Meny