Folketrygd

 For hvert år du jobber sparer staten 18,1 % av lønnen din inntil 7,1G (kr 664.000,-) til din pensjonsbeholdning, som kalles Folketrygd. Dette gjør at du «straffes» hardere for å ikke jobbe, arbeide med redusert stilling, eller gå av tidlig med pensjon.

Grunnmuren for pensjon i Norge er Folketrygd

  • Dette er pensjonen som spares til deg av staten.
  • Den sikrer at alle skal ha noe å leve for når de går over i pensjonisttilværelsen.
  • Folketrygden varer livet ut.
  • Vær oppmerksom på at dine etterlatte kan ikke arve din folketrygd.

Kjekt å vite: Alle pensjons- og trygdeytelser i Norge beregnes ut fra Grunnbeløpet, ‘G’, som i 2017/2018 er kr 93.634,-. Innen pensjon refereres det ofte til knekkpunktet 7,1 G, som utgjør omtrent kr 664.000,-. Grunnbeløpet reguleres per 1. mai hvert år.

I tillegg er det verdt å merke seg at G-veksten er lavere enn lønnsvekst og inflasjon (prisstigning), dette betyr at vi får oss mindre og mindre i pensjon. En lavere folketrygd, betyr at vi må kompensere med egen sparing, og oppfølging av eksisterende pensjonsavtaler.

Endringene innen pensjon fra 2011 gjør at du må arbeide mer for å opptjene samme pensjon som tidligere.

  • Men de nye reglene er også mer fleksible og gir deg flere valgmuligheter
  • Dersom du har spart nok til pensjon, kan du selv bestemme når du ønsker å starte pensjonisttilværelsen, mellom 62 og 75 år.
  • Du kan også velge å ta ut hele, eller deler av pensjonen mens du fortsatt jobber.

Ny og gammel Folketrygd

Som følge av regelendringene fra 2011 skiller vi mellom «ny» og «gammel» opptjening i folketrygden.

  • Ny (e.1962): 18,1% av lønnsinntekt 0G og 7,1G. All lønnsinntekt mellom 13 og 75 år teller med.
  • Gammel (f.1954): Av lønnsinntekt mellom 1G og 7,1G. Beregnes som et snitt av 20 beste inntektsår.
  • Overgang (1954-1962): F. 1954, 90 % gammel og 10 % ny. Ny ordning stiger med 10 % fra år til år.

Merk! Med gammel folketrygd får du mer utbetalt, enn den nye ordningen. En grov tommelfingerregel tilsier omtrent ca. 55 % av lønn per 1 MNOK mot dagens 33 % av lønn per 1 MNOK.

Skaff deg oversikt over din folketrygd på www.nav.no og logg på «Din Pensjon», eller www.norskpensjon.no og velg inkludér folketrygd i pensjonskalkulatoren.


Vil du ha hjelp til å kartlegge din pensjon?

Dersom du ønsker å ta en prat med en rådgiver, legg gjerne igjen ditt navn og nummer, så kontakter vi deg.

Bli kontaktet av Finansco

Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg raskt.

 

 

Meny