Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Dersom du jobber som selvstendig næringsdrivende og har ditt eget enkeltmannsforetak (ENK), har du muligheten til å spare tjenestepensjon tjenestepensjon for enkeltmannsforetak.

Tjenestepensjon for enkeltmannsforetak

  • Maksimalsatsen for tjenestepensjon er 4 % av lønn i innskuddspensjon. Minimum sparesats er 2 %.
  • Det er ikke hensiktsmessig for alle med ENK å ha en tjenestepensjonsordning – det avhenger av lønnsnivået ditt.
  • Sparing i tjenestepensjon er ikke skattepliktig før du tar ut midlene som pensjonist, og kan derfor være en gunstig måte å spare på.
  • Sparingen er bundet frem til pensjonsalder (tidligst 62 år).

Som selvstendig næringsdrivende er du selv ansvarlig for din egen tjenestepensjon.

Viktig å starte pensjonssparing

Vi erfarer  at selvstendig næringsdrivende ikke tar tilstrekkelig grep om sin egen pensjon. Endringene i Folketrygden gjør at de som lener seg på pensjon fra Staten «straffes» hardere, og dette rammer spesielt selvstendig næringsdrivende som er avhengig av å spare selv.

Vi gjør oppmerksom på at det i revidert nasjonalbudsjett ligger det inne et forslag til økning av maksimal sparesats for selvstendig næringsdrivende til 6 %, noe vi er svært positive til.


Finansco kan hjelpe deg spare tid og kostnader, i tillegg til at vi sørger for at din sparing blir ivaretatt og fulgt opp på best mulig måte.

Bli kontaktet av Finansco

Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg raskt.
Meny