Fripolise

Når du avslutter et arbeidsforhold vil du også meldes ut av bedriftens pensjonsordning og vil da få utdelt et pensjonskapitalbevis eller en fripolise, avhengig av hvilken tjenestepensjonsordning din tidligere arbeidsgiver har.

Hva er en fripolise?

 • En Fripolise er en pensjonsrettighet fra en ytelsesordning som du tidligere har vært medlem i.
 • Det er ikke mulig å fortsette sparing i en fripolise etter at du har sluttet hos arbeidsgiver, og du kan ikke spare «ekstra» inn i avtalen.
 • Fripoliser har avkastningsgaranti, som betyr at du får en garantert årlig økning på eksempelvis 2 %.
 • Du kan ikke selv bestemme hvordan midlene investeres.
 • Utbetales vanligvis fra 67 år, men du kan velge å starte utbetalingen av en fripolise fra tidligst 62 år.
 • Utbetalingen fra en fripolise er normalt livsvarig.
 • Midlene oppspart i en fripolise vil bli utbetalt som en del av din samlede pensjonsutbetaling.
 • Det er ingen arverett på fripoliser. Dette betyr at dersom du faller fra tidlig går fripolisen tilbake til «forsikringskollektivet» og den dekker opp for de som lever lenge.
 • Fripoliser kan i teorien flyttes, men i praksis tar ingen livselskap (pensjonsleverandører) imot denne type avtaler på grunn av den tilknyttede avkastningsgarantien som koster livselskapet dyrt.
 • Fripoliser kan slås sammen, dersom du har de samlet i samme livselskap. Du sparer kostnader og øker din forventede pensjonsbeholdning.

Fripolise med Investeringsvalg (FMI)

 • I en fripolise med investeringsvalg har eier sagt fra seg avkastningsgarantien, mot muligheten for en høyere pensjon senere ved å selv  bestemme hvordan midlene investeres.
 • For små fripoliser med lang tid igjen til pensjon kan det være hensiktsmessig å konvertere til FMI.
 • Utbetalingstidspunkt og utbetalingsperiode er den samme som i den opprinnelige fripolisen, før konvertering.
 • FMI kan flyttes mellom livselskap (pensjonsleverandører).
 • Midlene beskattes ikke før uttak, og du kan endre sammensetningen på fond når du selv ønsker.
 • Ingen arverett på FMI, pengene går tilbake til forsikringskollektivet (fellespotten i livselskapet).

Bli kontaktet av Finansco

Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg raskt.
Meny