Ytelsespensjon

Ytelsespensjon gir deg en bestemt prosentsats av lønn som du får utbetalt så lenge du lever, vanligvis 66 %. Dette er summen av tjenestepensjon og Folketrygd.

Ytelsespensjon varer vanligvis livet ut, men vær oppmerksom på at dine etterlatte ikke kan arve din ytelsespensjon.

En avkastningsgaranti er vanligvis tilknyttet ytelsespensjon, eksempelvis betyr dette at oppspart pensjon skal øke med minimum 2 % i året. Her er det lurt å huske på at selv en garantert økning på 2 % vil være lavere enn prisstigningen (inflasjon) og din lønnsvekst. Slik situasjonen er i dag betyr dette at verdien av din fremtidige pensjon synker.

Offentlig pensjonssparing

Ansatte i offentlig sektor har ytelsespensjon. Merk, i det offentlige kreves 30 års arbeid i offentlig virksomhet for å få full pensjonsutbetaling. Eksempelvis, har du jobbet 24 år i offentlig virksomhet betyr dette at du vil få ut 24/30 av full pensjon (66 %).

Arbeidsgiver er ansvarlig for denne sparingen så lenge du er ansatt i bedriften.

Ytelsespensjon har ikke investeringsvalg, livselskapet (pensjonsleverandøren) bestemmer hvordan sparingen skal investeres.

  • I det offentlige kreves det 30 års arbeid i offentlig virksomhet for å få full pensjonsopptjening. Eksempelvis, har du jobbet 24 år i offentlig virksomhet betyr dette at du vil få ut 24/30 av full pensjon.
  • Livsvarig utbetaling, men vær oppmerksom på at dine etterlatte ikke arver din ytelsespensjon. Du kan ha tilknyttet en etterlatteforsikring til din ytelsespensjon.
  • Avkastningsgaranti – livselskapet (pensjonsleverandøren) bestemmer hvordan sparingen skal investeres. Med avkastnigsgaranti mener vi en garantert minsteavkastning, dette kan høres forlokkende ut, men betyr også at livselskapene i mange tilfeller tar eventuell gevinst som overgår garantien for å dekke opp for kravene som stilles til avtalen.

Uttak av offentlig tjenestepensjon og arbeid:

Er du allerede pensjonist, men ønsker fortsatt å arbeide litt nå og da, må du være oppmerksom på at dette kan redusere dine pensjonsutbetalinger. Dersom du meldes inn i den offentlige pensjonsordningen på nytt, vil dette sannsynligvis påvirke dine utbetalinger. Om du eksempelvis leier deg selv inn som konsulent, meldes du ikke inn i pensjonsordningen og kan unngå redusert pensjon. Du vil også ha mulighet til å arbeide på pensjonistvilkår, dette betyr vanligvis en forholdsvis moderat timelønn.


Bli kontaktet av Finansco

Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg raskt.
Meny