En veggklokke, Finansco er gode på timing

Pensjonssparing

Mange opplever pensjon som et krevende område og ønsker hjelp til å få oversikt over sine fremtidige utbetalinger. Pensjon er et område i endring. En konsekvens av den pensjonsreformen fra 2011 er at den enkelte må spare mer selv, men den er også mer fleksibel og gir deg flere valgmuligheter.

Fremtidens pensjonister får vesentlig lavere pensjon, noe som igjen betyr at man må spare litt mer og litt tidligere enn det dagens pensjonister har gjort. Finansco Rådgivning bistår våre kunder med en oversiktlig pensjonssparing – da særlig med fokus på den private sparingen. Rammene og målene for denne sparingen er det viktig at vi diskuterer med deg på forhånd, og underveis, på denne måten kan vi legge til rette for at du når dine mål.

Ofte stilte spørsmål:

  • Hvordan påvirkes jeg av endringene i pensjonsreformen?
  • Kan jeg gjøre noen enkle grep for å få en bedre pensjon?
  • Hvordan kan jeg fordele mine oppsparte midler på en best mulig måte utover pensjonstilværelsen?
  • Hvor stort blir gapet mellom arbeidsinntekt og pensjonsinntekt, og hvordan kompenserer jeg for dette?
  • Hvordan påvirkes skatten?

Dette kan du gjøre:

  • Avtal et møte med en av våre rådgivere for en uforpliktende gjennomgang av dine eksisterende pensjonsavtaler.
  • Logg inn på norskpensjon.no og få en oversikt over hvilke pensjonsavtaler du har. Medbring disse til møtet.
  • Tenk over hvilken inntekt du trenger per måned som pensjonist og hvilke mål du har for pensjonssparingen din.

Ta kontakt om du er klar for å starte privat pensjonssparing med Finansco.

Meny