Skatt

For ikke å villede noen; dette er ikke en tekst til deg som ønsker å lære seg hvordan man unngår å betale skatt, eller på noen annen måte unndra den skatten man er pliktig til å betale.

Vi i Finansco er heller ingen skatteeksperter, til det har vi blant annet skattejurister. Men vi har likevel både interne og eksterne spesialister innenfor fagfeltet.

For deg som ikke vil betale unødvendig mye skatt

Dette er en tekst til deg som vet at skatt skal, og må betales – men som ikke ønsker å betale unødvendig mye. Til det er skattenivået allerede for høyt.

Ta skattemessige hensyn når du plasserer penger

For å snevre det inn ytterligere er dette en tekst for de som er interessert i å ta skattemessige hensyn når de håndterer sine plasseringer. Være seg aksjer, fond eller andre plasseringer. Eller i det minste for dem som har en visshet om at investeringsrådgiveren de benytter gjør disse tilpasningene for dem.

Fortsatt interessert i å lese mer?

I stedet for å lage en lang tekst som forklarer fordeler og ulemper med alle valgene man kan, og bør gjøre, velger vi heller å nevne de viktigste temaene uten å gå inn i de kjedelige detaljene.
For de detaljorienterte skal vi selvsagt tilfredsstille dem også, men for å ikke miste alle andre, kan disse detaljene fåes i dialog med oss i Finansco.

Slik tar du skattemessige hensyn når du plasserer penger

Skattemessige hensyn tar man best ved å ha et forhold til:

  1. Valg av kontoløsning: For eksempel en VPS-konto, Unit Link Fondskonto eller aksjesparekonto.
  2. Fritaksmetoden: Faller investeringen innenfor eller utenfor fritaksmetoden?
  3. Kombinasjonsfond: Er det en skattemessig fordel med kombinasjonsfond registrert i utlandet?
  4. Fond: Er det utbyttebetalende eller akkumulerende?
  5. Investeringsselskap: Er det skattemessig gunstig for deg å opprette et eget investeringsselskap?

Hva lønner seg?

Konklusjonen er at hva som lønner seg vil avhenge av hvert enkelt tilfelle. Dette kan avhenge av aktivitet på fondsbytter, tidshorisont, størrelsen på gjeldende skjermingsfradrag, risikotoleranse og sammensetning av valgt portefølje.

Ikke la skatt overskygge dine investeringsbeslutninger

Man skal ikke la skatt overskygge sine investerinsbeslutninger, men vurdere hvilke hensyn som bør tas – på lik linje som man vurderer kostnader, markedsutsikter og forvalterresultater.

For de fleste blir dette litt for mye å ta stilling til. Tiden eller kunnskapen strekker ikke til. Heldigvis finnes det en enkel løsning: La noen andre ta seg av det du ikke kan eller gidder, men vet er viktig.

Ta kontakt med oss, så gir vi deg en kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang på hva som passer best for deg!

Finansco skreddersyr investeringsporteføljer

I Finansco har vi betydelig kunnskap og erfaring med å skreddersy investeringsporteføljer for våre kunder, og sørger for at hensyn er tatt relativt til både gjeldende skatteregler og markedssyn.

Et traust tema blir kanskje ikke særlig spennende

Ok, så klarte vi kanskje ikke å gjøre et traust tema særlig spennende. Vårt håp er at du lar oss ta kontakt med deg for en kort prat – uforpliktende og kostnadsfritt – så finner vi raskt ut om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Ta kontakt med Finansco for mer informasjon om skatt og investeringer.

Helhetlige tjenester innen investeringer og personlig økonomi

I Finansco tilbyr vi våre kunder en helhetlig tjeneste i forbindelse med investeringer og personlig økonomi, enten det gjelder investeringsrådgivning, pensjonssparing eller aktiv forvaltning. Som kunde får man all nødvendig kompetanse og støtte på ett sted.

Ta kontakt med oss for en kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang.

 

Meny