Dette er forskjellen på kapitalforvaltning og formuesforvaltning

avatar

Skrevet av Fredrik Backe Gulbrandsen - 16 mars, 2023

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

I finans brukes en del faguttrykk, og det er ikke alltid like lett å skille disse fra hverandre. Ordene «formuesforvalter» og «kapitalforvalter» kan være to slike ord, som for utenforstående nok kan oppfattes å bety det samme.

Hva er formuesforvaltning?

Det er flere måter å definere «formuesforvaltning» og «kapitalforvaltning» på. For meg handler
formuesforvaltning om det å levere en mer helhetlig tjeneste ut til kunden enn bare akkurat
porteføljen kunden har. Man bruker mer tid med kunden for å kartlegge vedkomnes mål og
verdier. Det starter altså med kunden, og man setter en portefølje basert på deres mål og
hensyn, heller enn å begynne med et produkt man ønsker å selge.

Les mer om formuesforvaltning fra Finansco her.

Formuesforvaltning går også bredere enn bare hvilken forvaltningsplan som legges. Det kan
inkludere skattemessige hensyn, planlegging av generasjonsskifte, å sørge for at juridiske
dokumenter som testamente og fremtidsfullmakt er på plass, og at regnskap for
investeringsselskap går effektivt. Man leverer en slags «økonomisk butlertjeneste» når man
leverer formuesforvaltning.

Formuesforvaltning blir på mange måter en sparringspartner for kunden i hans eller hennes
økonomiske liv, noe som kan være en trygghet i de periodene der livsendringer forekommer.

Vi har også skrevet om hvem som bør bruke profesjonell formuesforvaltning.

Hva er kapitalforvaltning?

Dette er mer følelsesløst – mer upersonlig. Dette kan være en som forsøker å selge gitte
investeringsprodukter, og i så måte er mer opptatt av selve transaksjonen enn om dette egner
seg til investorens investeringsplan og mål.

Når jeg hører ordet «kapitalforvaltning» isolerer dette seg til forvaltningen av selve kapitalen, og
ikke mennesket som utgjør investoren. En fondsforvalter er en kapitalforvalter. De møter ikke
kunden direkte og i forvaltningen av fondet tar de ikke direkte hensyn til hvem investoren er og
vedkomnes mål. De forholder seg til fondsmandatet sitt, og det er det.

Kategorier: Formuesforvaltning


Fredrik Backe Gulbrandsen
Skrevet av Fredrik Backe Gulbrandsen

Fredrik B. Gulbrandsen er senior formuesforvalter og har jobbet hos Finansco siden 2016, da han begynte som trainee. Etter fullført trainee-periode er Fredrik nå autorisert formuesforvalter. Han har en MA i business & Finans fra Heriot-Watt University i Edinburgh. Før han begynte hos Finansco arbeidet Fredrik hos Alfred Berg kapitalforvaltning over to sommere. Han har også arbeidet som skitrener for IL Heming og var aktiv alpinist.


Tidligere innlegg