Hva er et aksjefond?

avatar

Skrevet av Finansco - 26 juli, 2018

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Hva er et aksjefond?

Aksjefond kan i hovedsak deles i to kategorier; indeksfond og aktivt forvaltet fond.

Indeksfond

Et indeksfond har til formål å kopiere avkastningen til en indeks. Har man pengene sine i et indeksfond som speiler hovedindeksen på Oslo Børs kan man forvente 5 % avkastning fratrukket fondets kostnader hvis Oslo Børs går 5 %. Da det ikke gjøres noen vurderinger eller prioriteringer i fondets plasseringer er det heller ingen som skal ha betalt for dette, hvilket gjør indeksfond til en rimeligere form for eksponering mot markedet.

Finansco Fond: Vår kunnskap - din verdi

Aktivt forvaltet fond

Et aktivt forvaltet fond tilstreber å slå avkastningen til en indeks og dermed skape meravkastning for investorene. I motsetning til et indeksfond sitter det her en forvalter eller en gruppe forvaltere som lager en sammensetning av aksjer på eksempelvis Oslo Børs som de mener vil slå hovedindeksen. Kostnadene i et aktivt forvaltet fond er noe høyere enn i et indeksfond da forvalterne naturlig nok skal ha betalt for å gi investorene meravkastning.

Så, når skal man velge et indeksfond og når skal man velge et aktivt forvaltet fond? Her strides de lærde og med jevne mellomrom kan man i media lese om argumenter for og mot begge alternativer. En tommelfingerregel kan for eksempel være å velge indeksfond for brede mandater og aktivt forvaltede fond for snevre mandater. Det betyr at hvis du ønsker global markedseksponering velger du indeksfond og ønsker du eksponering mot små vekstselskaper på Oslo Børs velger du et aktivt forvaltet fond.

Les også:

Hva er et fond? >>>

Kategorier: Fondsparing, Marked og Finans


Finansco
Skrevet av Finansco

I Finansco ønsker vi rikdom for våre kunder – ikke bare gjennom god avkastning, men også ved å frigi tid. Ved å tilby trygge og gode løsninger for investeringer og pensjonssparing gir vi våre kunder mer av det mest dyrbare man har, nemlig tid. Vi blogger om temaer som omhandler investeringer og personlig økonomi, enten det er pensjonssparing, aktiv forvaltning eller investeringsrådgivning.


Tidligere innlegg