Hva er et aksjefond?

avatar

Skrevet av Helge Johan Rød Flinder - 26 juli, 2018

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Hva er et aksjefond?

Aksjefond kan i hovedsak deles i to kategorier; indeksfond og aktivt forvaltet fond.

Indeksfond

Et indeksfond har til formål å kopiere avkastningen til en indeks. Har man pengene sine i et indeksfond som speiler hovedindeksen på Oslo Børs kan man forvente 5 % avkastning fratrukket fondets kostnader hvis Oslo Børs går 5 %. Da det ikke gjøres noen vurderinger eller prioriteringer i fondets plasseringer er det heller ingen som skal ha betalt for dette, hvilket gjør indeksfond til en rimeligere form for eksponering mot markedet.

Aktivt forvaltet fond

Et aktivt forvaltet fond tilstreber å slå avkastningen til en indeks og dermed skape meravkastning for investorene. I motsetning til et indeksfond sitter det her en forvalter eller en gruppe forvaltere som lager en sammensetning av aksjer på eksempelvis Oslo Børs som de mener vil slå hovedindeksen. Kostnadene i et aktivt forvaltet fond er noe høyere enn i et indeksfond da forvalterne naturlig nok skal ha betalt for å gi investorene meravkastning.

Så, når skal man velge et indeksfond og når skal man velge et aktivt forvaltet fond? Her strides de lærde og med jevne mellomrom kan man i media lese om argumenter for og mot begge alternativer. En tommelfingerregel kan for eksempel være å velge indeksfond for brede mandater og aktivt forvaltede fond for snevre mandater. Det betyr at hvis du ønsker global markedseksponering velger du indeksfond og ønsker du eksponering mot små vekstselskaper på Oslo Børs velger du et aktivt forvaltet fond.

Les også:

Om fond >>>

Hva er et fond? >>>

Hvordan komme i gang med fondssparing? >>>

4 spareråd for fondssparing >>>


Helge Johan Rød Flinder

Helge er investeringsrådgiver og har jobbet i Finansco siden 2016. Han har en mastergrad i finans fra Copenhagen Business School og har tidligere gått Befalsskolen i Sjøforsvaret hvor han blant annet jobbet som Troppsjef på KNM Harald Haarfagre.


[gravityform id="10" title="true" description="true"]

Kategorier: Fondsparing, Marked og Finans


Helge Johan Rød Flinder
Skrevet av Helge Johan Rød Flinder

Helge er formuesforvalter og har jobbet i Finansco siden 2016. Han har en mastergrad i finans fra Copenhagen Business School og har tidligere gått Befalsskolen i Sjøforsvaret hvor han blant annet jobbet som Troppsjef på KNM Harald Haarfagre.


Tidligere innlegg