Mer enn bare et fond

Vår kunnskap - din verdi

Vår verdi strekker seg altså godt utover bare seleksjon av fond. Faktisk utgjør dette antagelig en ganske begrenset del av verdien.

Er man kun ute etter et fond eller en tilsvarende plassering, så er dette bedre å kjøpe via en nettmegler. Rimeligere og raskere. Enkelt er det også. Å velge indeksfond bør være høyaktuelt.

Våre klienter vil ha mer enn bare et fond.

Avkastning på plasserte midler er selvsagt viktig. Det samme er fornuftig risikotagning. 

barekraftig_header_1920x550

Bærekraftige investeringer

Ved å også inkludere temabaserte fondsporteføljer, sammen med høy andel indeksfond, kan vi også utnytte at det i perioder vil være ulike markeder, bransjer, sektorer og geografiske områder som gjør det godt. Bærekraftige investeringer er én måte å allokere midler til selskaper som er viktige for å redusere klimautfordringene, men det er også en plassering vi mener bør gi god avkastning. Det er nemlig godt mulig vi her står i starten av en ny megatrend.

barekraftig_halfbanner_850x501

Finansco Online

I FinanscoOnline har vi tilgjengelig 150.000 fond for våre klienter, som kan handles til institusjonelle priser. Dette gir oss et stort konkurransefortrinn, også på honorarer, og gode vilkår for våre klienter er en viktig del av vårt arbeid.

Logg inn med BankID

Logg inn med passord

online-1_1300x800

Hold deg oppdatert på trender og finansnyheter

FinanscoProsessen

Man kan ha ervervet sin formue på en rekke forskjellige vis. Felles for de fleste er at dette er midler som skal vare, det er midler som skal fordeles og det er midler av en størrelse som er en betydelig del av den økonomisk trygge fremtiden. Da er det behov for en viss struktur i planleggingen av dette.

Veldig typisk er det at man har som mål å dekke (deler av) inntektsgapet man får som pensjonist. Mange ser også for seg kjøp av hytte/feriebolig, hjelp med egenkapital til barn/barnebarns kjøp av bolig og kanskje bytte av bolig i fremtiden. Andre har som mål at måten de plasserer sin formue skal bidra til å løse utfordringer knyttet til miljø, sosiale forhold og likestilling (LINK TIL IMPACT).

Noen har etablert eierstruktur via holdingselskap, noen burde ha holdingselskap. Noen ønsker å involvere sine barn, andre ønsker ikke dette.

De fleste er opptatte av skattemessige hensyn. Hvordan bruker man gjeld best mulig?

FinanscoProsessen
finanscoprosessen

Formuesplanen

Det er summen av alle disse målene og hensynene som blir formuesplanen mellom Finansco og våre klienter. Dette blir et arbeidsdokument som oppdateres jevnlig basert på endringer i klientens livssituasjon, og man har dermed alltid et overblikk over hvilke konsekvenser nevnte endringer har for langsiktige sparemål.

formuesplan_1300x600

Hvordan velge riktig aktør?

Man kommer langt ved å bruke sunn fornuft når man skal sammenligne de ulike aktørene innen formuesforvaltning og investeringsrådgivning.

Er aktøren en uavhengig aktør (LINK) så sier det seg selv at rådene blir nøytrale for deg som kunde. Det oppnår man ikke hos bankene eller forvaltningsselskapene.

Bruker man en dedikert formuesforvalter fremfor en av storbankene, så blir man en viktigere klient. Er man en viktigere klient, blir man tatt bedre vare på.

Følg betalingsstrømmen. Om aktøren får betalt fra andre enn deg, så er ikke du (den eneste) oppdragsgiveren, noe som kan få følger for hvilke investeringsråd du mottar.

Høres ting for godt ut til å være sant så er det ofte det. Aksjemarkedet har over lang tid gitt i overkant av 8 % årlig avkastning. Forventningene ligger muligens lavere enn dette fremover. Om du blir forelagt et investeringsobjekt med høyere avkastningforventing og i tillegg lavere risiko, så bør det blinke i varsellampene.  

Har selskapet konsesjon fra Finanstilsynet? Er formuesforvalteren du snakker med autorisert (AFR – Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere)? Dette bør være minimumskrav for deg som klient.

aktor_800x1000

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg