Hva gir best avkastning - Investere alt på en gang eller spre det ut?

avatar

Skrevet av Kim Bergström - 24 oktober, 2018

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder om hva gir best avkastning når de skal investere penger.

Se for deg følgende scenario: Du har midler på bankkonto, enten fra f. eks. salg av eiendom, arv eller bare oppspart over tid. Du vet at penger på bankkonto gir null i avkastning, og at prisveksten fører til at pengene dine blir mindre verdt over tid (du taper kjøpekraft siden inflasjonen er høyere enn den renten du får på bankkontoen). Du har hørt at fond kan gi god avkastning så derfor bestemmer du deg for å plassere noen av pengene dine. Men hvordan skal du investere?

Bør du plassere alt i markedet på en gang eller spre det ut i flere omganger? Hva gir best avkastning?

Først og fremst: Historisk utvikling sier egentlig ingenting om fremtiden. Likevel kan det være interessant å se på statistikken over hvordan det har sett ut tidligere.

Vi hentet data fra Vanguard, et av verdens største investeringsselskap, som ser på markedshistorikken fra USA, Storbritannia og Australia over en lang tidsperiode.

Tabellen under viser hvilken investeringsstrategi som har hatt størst sannsynlighet for å gi best avkastning. De sammenlignet en engangsinvestering og en investering med 12-måneders spredning (hvor 1/12 av totalbeløpet plasseres den 1. i hver måned). Strategiene som ble sammenlignet var:

  1. 100 % aksjefond (høy risiko)
  2. 60 % aksjefond og 40 % rentefond (middels risiko)
  3. 100 % rentefond (lav risiko)

Kilde: “Dollar-cost averaging just means taking risk later”, (Vanguard, 2012)

Dette viser at det generelt gir bedre avkastning å investere alt på en gang enn å spre det ut over 12 måneder. Det er også interessant å merke seg at resultatene er omtrent de samme uansett hvilken strategi man sammenligner. Lignende resultater ser man også på mindre børser som f. eks. Oslo børs og Stockholmsbørsen.

Men, hva med å spre det ut over 5 eller 10 år?

Generelt viser dataene at jo kortere tid man bruker på å investere pengene i markedet desto høyere sannsynlighet er det for at det vil gi bedre avkastning enn ved en spredning. Ved 5-års spredning (1/60 av beløpet plasseres den 1. i hver måned), så ga det bedre avkastning ved å investere alt på en gang i 84% av tilfellene. Ved 10-års spredning (1/120 av beløpet plasseres den 1. i hver måned) ga det i 95% av tilfellene en bedre avkastning med en engangsinvestering. Dette viser at engangsinvesteringer gir størst sannsynlighet for best avkastning uansett hvilken tidsperiode man sprer investeringen over.

Da er det enkelt da?

Nei dessverre. Det er likevel ikke så enkelt. Hva som er det beste alternativet for deg er vanskelig å si og må vurderes på bakgrunn av flere faktorer. Du må spørre deg selv hva som er viktigst.

  • Ønsker du høyest avkastning?
  • Er størst sikkerhet viktigst?
  • Eller vil du ha en kombinasjon av god avkastning og høy sikkerhet?

Til sist og kanskje viktigst

Vi som mennesker er ikke alltid rasjonelle, og markedet er volatilt! Det hjelper lite å vise til data og statistikk hvis markedet faller rett etter at du har satt inn pengene i fond. Vi må selvfølgelig også ta hensyn til de emosjonelle faktorene i beslutningene. Vi mennesker fungerer slik at et tap betyr mer enn en gevinst og frykten for å tape er større enn gleden av å vinne. Av denne enkle grunnen kan det derfor være fornuftig å spre investeringene over en tidsperiode, selv om faktagrunnlaget og det rasjonelle sier noe annet.

Spør deg selv, hvordan ville du reagert hvis markedet faller rett etter at du plassert pengene dine? Forskning ser på data over en så lang tidsperiode at det ikke skilles nevneverdig på markedssykluser. Skal ny kapital plasseres kan det være verdt å tenke over hvor man er i en markedssyklus. Befinner man seg høyere i markedssyklusen, som i dag, bør man muligens vurdere om obligasjonsandelen burde være høyere for å beskytte mot et mulige fall. Det motsatte vil gjelde dersom man er lavere i konjunkturen (f. eks. etter finanskrisen i 2008). Men, det vil alltid lønne seg å flytte bankmidler inn i verdiskapning som aksjer og obligasjoner over tid!


Kim Bergström

Kim Bergström

Kim begynte i Finansco som meglerassistent ved siden av studier i august 2014, og har så med gode resultater gått gradene internt i Finansco. Etter fullført traineeprogram ble han autorisert rådgiver i 2017. Han har en bachelor i Business Administration and Management fra handelshøyskolen BI. Kim er tidligere svensk mester i svømming. Ved siden av finans liker han diverse treningsformer som utfordrer både mentalt og fysisk.


Vi hjelper deg gjerne. Kontakt oss hvis du trenger hjelp med pengeplasseringer eller ønsker å diskutere dette videre. Fyll ut kontaktskjemaet under så kontakter vi deg for å avtale et møte.

[gravityform id="10" title="false" description="false"]

Kategorier: Skatt, Formuesforvaltning


Kim Bergström
Skrevet av Kim Bergström

Kim begynte i Finansco som meglerassistent ved siden av studier i august 2014, og har så med gode resultater gått gradene internt i Finansco. Etter fullført traineeprogram ble han autorisert rådgiver i 2017 og senior formuesforvalter i 2018. Han har en bachelor i Business Administration and Management fra handelshøyskolen BI. Kim er tidligere svensk mester i svømming og ved siden av finans liker han diverse treningsformer som utfordrer både mentalt og fysisk.


Tidligere innlegg