Hvordan beregne avkastning - Så fort dobles pengene

avatar

Skrevet av Eirik Losgård Landheim - 29 juni, 2021

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Vi har tidligere i Finanscobloggen skrevet om kraften av rentes rente-effekten og Einstein beskrev denne effekten som «verdens åttende underverk».

Hvordan du dobler pengene dine handler i bunn og grunn om hvor lenge du er investert, og hvilken avkastning du oppnår. For å finne ut hvor langt tid det tar å doble pengene dine, kan man benytte 72-regelen.

Hva er 72-regelen?

Du tar tallet 72 og deler med den gjennomsnittlige årlige avkastningen du forventer å oppnå. Om du forventer å få 7 % årlig avkastning, så deler du 72 på 7 og får tallet 10,29. Altså tar det 10 år å doble pengene dine om du oppnår 7 % årlig avkastning.

Oppnår du 10 % årlig avkastning, tar det litt over 7 år å doble pengene.

200729 - tablr

Hvilken avkastning trenger jeg?

Du kan også bruke reglen den andre veien, ved å spørre; hvilken avkastning trenger jeg for å doble pengene mine de neste 6 årene? Svaret er da å dele 72 på 6, som gir deg 12. Du trenger altså 12 % årlig avkastning for å doble pengene dine de neste 6 årene.

Å doble pengene flere ganger gjennom levetiden, er for de fleste den eneste sjansen har for å bli rik. Alle de rike i verden har enten startet en bedrift (eller arvet en) og sett pengene forrente seg over tid, og dermed doblet pengene igjen og igjen. Eller så har de brukt pengene de har fått fra salg av en bedrift eller utbytte og reinvestert disse pengene i andre aktivaklassser som igjen har doblet seg flere ganger.

Renters rente-effekt

Menneskehjernen har vanskelig for å forstå hvor mye penger som dobler seg kan bli. Om man har en investeringshorisont på 40 år, fra du er 30 til 70 år, og investerer pengene i fondsportefølje vil du vanligvis doble pengene dine flere ganger. Om man investerer 1 MNOK som 30-åring, og oppnår 7 % årlig avkastning, vil du sitte igjen med nesten 15 millioner kroner når du fyller 70 år.

For å vise effekten av dobling av pengene kan scenario-analyser være hjelpefulle. Med 93 % sannsynlighet vil utfallet av en investering i en global aksjefondsportefølje være mellom øvre og nedre utfallsrom over en 30 års periode.

200729 - graph

Scenario-analysen over er basert på historisk avkastning og risiko (standardavvik). Denne analysen viser mulige utfallsrom for avkastningen i henhold til forventet avkastning for en investering i Finansco Global. Med 93 % sannsynlighet vil mulig avkastning ligge mellom øvre og nedre scenario, med moderat scenario som forventet resultat.

Som man ser av scenario-analysen er det store forskjeller i utfallsrommet mellom positivt og negativt scenario. Vår anbefaling er derfor å være konservativ i hvilken avkastning du forventer, ellers kan du både bli skuffet og få problemer om du er uheldig.

Kategorier: Fondsparing

New call-to-action

Eirik Losgård Landheim
Skrevet av Eirik Losgård Landheim

Eirik er partner og senior formuesforvalter hos Finansco. Eirik har arbeidet hos Finansco siden 2014. Han er utdannet siviløkonom med major i Finans fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og University of California San Diego. Eirik elsker aktivitet og friluftsliv, og har blogget om flere av sine frilufts- og sportsaktiviteter.


Tidligere innlegg