Ord og utrykk i finansverden

avatar

Skrevet av Eirik Losgård Landheim - 11 juli, 2019

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Til daglig hører du kanskje ord som aksje, obligasjon, portefølje, volatilitet etc. Men hva betyr disse ordene og utrykkene? Her har vi syv enkle og kortfattet forklaringer på ord og utrykk som til stadighet brukes i finans.

Aksje

Aksje er en eierandel i et selskap, og er dermed en del av selskapets egenkapital. Les bloggposten "Hva er et aksjefond" for å vite hva aksjefond er.

Inflasjon

Blir ofte brukt for å beskrive en generell prisstigning. Over tid stiger prisene på varer og tjenester, og inflasjon er hvor mye prisene har steget i gjennomsnitt. I mars 2018 justerte regjeringen inflasjonsmålet fra 2,5% og ned til 2%(https://www.norges-bank.no/Statistikk/Inflasjon/).

Obligasjon

Et gjeldsbrev mellom to parter, der innehaveren av obligasjonen har rett på en fastsatt rente (kupong) over en gitt periode. Les bloggposten "Hva er et fond" for å vite mer om obligasjonsfond.

Portefølje

En samling av noe. I finansiell betydning er det en samling av verdipapirer og omfatter blant annet aksjer, fond, grunnfondsbevis og obligasjoner.

Referanseindeks

Børsindeks som et aksjefond sammenlikner seg med. Et aksjefond som investerer på Oslo Børs, vil ofte ha totalindeksen på Oslo Børs som sin referanseindeks. ( Oslo Børs Mutual Fund Indeks).

Rentes rente-effekt

Det betyr at pengene forentes flere ganger. Blir ofte beskrevet som den sterkeste kraften i universet. Eksempel; 10% rente på 1000 kroner gir 100 kroner i avkastning. De som ikke skjønner seg på rentes rente-effekten tenker da at det tar 10 år å doble disse pengene., altså få 2000 kr. Med rentes rente-effekt tar det bare litt over 7 år og doble pengene sine med 10% årlig rente.

Volatilitet

Utrykker hvor mye prisen på en aksje eller andre finansielle instrumenter svinger/varierer over tid. Høy volatilitet viser at det har vært store svingninger, mens lav volatilitet viser til små svingninger. VIX indeksen eller fryktindeksen som den også blir kalt er den mest kjente volatilitindeksen, og er en indikator som brukes til å spore volatilitet i S&P 500- indeksen.

Kategorier: Marked og Finans


Eirik Losgård Landheim
Skrevet av Eirik Losgård Landheim

Eirik er partner og senior formuesforvalter hos Finansco. Eirik har arbeidet hos Finansco siden 2014. Han er utdannet siviløkonom med major i Finans fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og University of California San Diego. Eirik elsker aktivitet og friluftsliv, og har blogget om flere av sine frilufts- og sportsaktiviteter.


Tidligere innlegg