Bedriften som investor

avatar

Skrevet av Finansco - 28 januar, 2021

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Her gir vi deg våre beste og enkle tips hvis bedriften skal opptre som investor. Unngår du skattefellene og tar med deg de grunnleggende tipsene er dere godt på vei.

Investorene i bedriften har gjerne en forventning om avkastning. Dette gjelder enten man eier sitt eget investeringsselskap, har en familiebedrift eller eier aksjer i Hydro. Bedriftene har ofte et annet hovedformål enn være investor, og vil i mange tilfeller ikke tenke som en investor. Det kan gå på bekostning av eiernes avkastning.


Les mer om formuesforvaltning her >>>


En investor har sin kapital investert i bedriften, og normalt går det meste av kapitalen med til bedriftens hovedformål. I mange bedrifter er det imidlertid mer likvide midler og kapital enn det som kreves av den normale virksomheten. For å ivareta aksjonærenes interesser bør bedriften opptre som aksjonærenes forlengede investorarm, og tenke som en investor. Bedriften bør allokere overskuddsmidlene på samme måte som aksjonærene selv ville ha plasser midlene.

bedriften-som-investor_img

Bedriften som investor

Skal en bedrift opptre som en investor er det noen enkle tips å ta med seg.

Gjør dette:

  • Definer, og dokumenter formål og risikorammer for investeringene. Avstem med styret/eier. Når ting ikke går som forventet er det alltid en fordel å ha dokumentasjonen skriftlig. Ingen forvaltere har fått sparken i oppgangstider.
  • Definer risikopreferanser, tidshorisont og likviditetsbehov. Det er dette som er premissene for hvordan investeringene bør gjennomføres.
  • Hva og hvor mye kan det investeres i og hva kan det ikke investeres i, aksjer, obligasjoner, fond, spesialfond, derivater osv.
  • Ikke invester i produkter du ikke forstår, spennende innpakning skjuler ofte høye kostnader og høy risiko.
  • Prioriter investeringer i aksjemarkedet. Et aksjeselskap betaler ikke skatt på gevinsten av aksjer og aksjefond hjemmehørende i EØS (fritaksmetoden).
  • Bruk aksjefond notert i EØS for å få eksponering mot aksjemarkeder utenfor EØS, f.eks. USA eller fremvoksende økonomier. Fondet faller inn under fritaksmetoden, mens en direkte investering i aksjene ikke gjør det.
  • Tilpass porteføljen til markedet. Når aksjemarkedet er høyt priset er forventet avkastning lavere og forventet risiko høyere enn når aksjemarkedet er lavt priset.

Les om FinanscoProsessen - formuesforvaltning satt i system >>>

Ikke invester i dette:

  • Høyrenteobligasjoner og andre rentepapirer med høy potensialet for høy avkastning. Det er bedre om aksjonærene gjør dette på privat hånd, og at bedriften bruker sine risikorammer i aksjemarkedet. Avkastning fra renter gir dobbeltbeskatning, først betaler bedriften skatt på overskuddet, deretter betaler investor skatt på utbytte.
  • Det samme gjelder for aksjer utenfor fritaksmetoden (f.eks. aksjer og fond notert i USA). Gevinst beskattes først på selskapets hånd, og siden på aksjonærens hånd.

Kategorier: Skatt, Formuesforvaltning

New call-to-action

Finansco
Skrevet av Finansco

I Finansco ønsker vi rikdom for våre kunder – ikke bare gjennom god avkastning, men også ved å frigi tid. Ved å tilby trygge og gode løsninger for investeringer og pensjonssparing gir vi våre kunder mer av det mest dyrbare man har, nemlig tid. Vi blogger om temaer som omhandler investeringer og personlig økonomi, enten det er pensjonssparing, aktiv forvaltning eller investeringsrådgivning.


Tidligere innlegg