Generasjonsskifte i selskapet - Unngå disse tabbene

avatar

Skrevet av Christian Kallevig Arnesen - 12 april, 2023

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Generasjonsskifter er i vinden, og det er gode grunner for det. I 2014 ble arveavgiften avskaffet i
Norge, men de seneste årene har det blitt spekulert i om denne skal gjeninnføres. Noen har
derfor tatt til orde for å gjennomføre et generasjonsskifte nå heller enn senere, slik at man ikke
ender opp med å måtte betale arveavgift om den skulle bli gjeninnført senere. 

Hva må man passe på ved et generasjonsskifte og, kanskje enda viktigere, hvilke tabber må man unngå?

Les også: Arveavgift - Hvilke grep kan gjøres på forhånd? 

Vanlige feil ved generasjonsskifte

Noen av de vanligste feilene kan føles banale og svært unødvendige. Dette er ting som kunne
vært løst relativt enkelt om man hadde hatt fokus på disse fra start. Punktvis kan man si at de
vanligste feilene er;

 • Manglende skriftlighet/dokumentasjon
 • Manglende åpenhet og kommunikasjon med barna  
 • Ikke alt er egnet for overføring (f.eks. egen bolig)
 • Overføringen må innebære en realitet – ikke bare på papiret
 • Ikke tydelighet rundt eventuell avkortning i et senere arveoppgjør (må fastslås samtidig med gaven)
 • Manglende bevissthet rundt betingelse om særeie
 • Påløp av dokumentavgift
 • Aksjonæravtale (ved overføring av aksjer til flere) inngås ikke
 • Ikke skreddersøm mellom overførsler og testament
Det handler i stor grad om mangelen på struktur, for det kan føles vanskelig å huske alle
elementene som bør hensyntas i en slik beslutning og gjennomføring. Det kan derfor lønne seg
med ekstern bistand – både for hjelp med struktur og kompetanse, men også for å kunne ha en
ekstern part som del av en slik prosess.

Les mer om hva Finansco kan bistå med rundt arv og generasjonsskifte her.

Ulemper med å planlegge for sent eller for dårlig

Konsekvensene av å ikke ha gjort denne jobben skikkelig kan bli mye større og mer
verdiforringende enn man tror. Typiske ulemper kan være:

 • Arveavgift kan inntre før generasjonsskiftet er gjennomført
 • Ikke-optimal skattemessig tilpasning  
 • Gjennomføring uten å beholde kontroll/rettigheter
 • Unødvendig konfliktskapende gjennomføring (manglende/ikke-gjennomarbeidet aksjonæravtale)
Selv om det er mulig å tallfeste de tre første punktene her, er det kanskje det siste punktet som
potensielt kan skade mest. Det kan skade familieforhold, det kan skade arbeidsforhold, og det
kan skade driften av selskapet.

Hvor tidlig bør man planlegge generasjonsskifte?

Dette er det vanskelig å svare konkret på, fordi det avhenger også litt av kompleksiteten på
generasjonsskiftet i bedriften. For et selskap kan det kreve opptil flere år å gjøre nødvendige
bedriftsmessige tilpasninger før et generasjonsskifte kan gjennomføres.

Det skal også sies at det neppe blir et bedre tidspunkt for et generasjonsskifte i firmaet enn nå, da det selvsagt aldri blir en lavere arveavgift enn null.

Kategorier: Generasjonsskifte


Christian Kallevig Arnesen
Skrevet av Christian Kallevig Arnesen

Christian er partner og senior formuesforvalter hos Finansco. Han sitter i ledergruppen, og har også et ansvar for markedsaktiviteter. Christian blir ofte brukt i media som ekspert innen ulike finansrelaterte tema. Han har arbeidet hos Finansco siden 2009, og har omfattende erfaring innen investeringsstrategier og ledelse. Christian har en master i økonomi, med fordypning i finans, fra Heriot-Watt University, UK.


Tidligere innlegg