Hva er ansvarlige investeringer?

avatar

Skrevet av Finansco - 04 september, 2018

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Det finnes flere ulike varianter av ansvarlige investeringer, etiske, bærekraftige, grønne, SRI, ESG, etc. Men hva betyr egentlig dette – og er det forskjeller – og hva er de?

Det er en hovedforskjell på ESG-investeringer og andre typer etiske, grønne, sosialt ansvarlige investeringer. De forskjellige metodene søker å kombinere finansiell avkastning med moralsk eller etisk avkastning. Ansvarlige investeringer skal være lønnsomt selv for investorer som kun er ute etter høyest mulig avkastning. Bakgrunnen for dette er at man ved å ignorere ESG-faktorer, ignorerer risiko og muligheter som kan ha en vesentlig effekt på avkastningen til aksjonærer og andre interessenter.

Typer ansvarlige investeringer

Grønne investeringer

Miljøbevisste investeringer som utelater eksempelvis kullselskaper og inkluderer fornybar energi som vindkraft, solcelle, og lignende. Typen investering trumfer avkastningshensyn.

Etiske investeringer

Etiske investeringer innebærer å ikke investere i selskaper som er involvert i våpenhandel, barnearbeid, miljøverstinger etc. Typen investering er viktigere enn avkastningshensynet.

esg-2

Bærekraftige investeringer

Å investere i utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Klimaendringer, demografiske skifter – selskaper som forstår risikoen de tar. Typen investering trumfer avkastningshensyn. Les mer om hvordan Finansco gjør bærekraftige investeringer her.

SRI

Socially Responsible Investments (SRI) er en investering anses som sosialt ansvarlig på grunn av typen virksomhet selskapet driver. Eksempler kan være inkludere selskaper som jobber for sosial rettferdighet, et bærekraftig miljø, og alternativ energi, mens den ekskluderer våpenhandel, tobakk og gambling. Også her er den etiske biten i førersetet, avkastning kommer i andre rekke.

ESG

Environmental, social and governance (ESG) er en standard på en type investeringer som tar hensyn til miljø, sosiale kriterier, og eierstyring i selskapene det investeres i – og likevel gir god avkastning. Eksempler på dette kan være:

  • Miljø: hvordan selskapet presterer som en del av, og tar hensyn til selskapets innvirkning på miljøet rundt seg, og eventuelle klimaeffekter av virksomheten. For eksempel, utslipp av drivhusgasser, forurensning.
  • Sosial: hvordan behandler selskapet sine relasjoner hva gjelder ansatte, kunder, leverandører, lokalsamfunnet rundt. Eksempler kan være: våpenhandel, barnearbeid, tobakk og alkohol. Arbeidstaker- og menneskerettigheter. Konfliktsoner.
  • Eierstyring: Hvordan blir bedriften drevet? Gode rutiner for revisjon og internkontroller, samt aksjonærrettigheter. Eksempler på dette kan være: korrupsjon, aksjonærrettigheter og skatteunndragelse.

ESG er finansiell risk gjennom en bærekraftig linse. ESG er en økende trend, blant annet fordi ny forskning øker folks bevissthet rundt fremtidige konsekvenser av dagens handlinger. Du trenger ikke gi bort avkastning for å investere ansvarlig.

Kategorier: Fondsparing, Marked og Finans

New call-to-action

Finansco
Skrevet av Finansco

I Finansco ønsker vi rikdom for våre kunder – ikke bare gjennom god avkastning, men også ved å frigi tid. Ved å tilby trygge og gode løsninger for investeringer og pensjonssparing gir vi våre kunder mer av det mest dyrbare man har, nemlig tid. Vi blogger om temaer som omhandler investeringer og personlig økonomi, enten det er pensjonssparing, aktiv forvaltning eller investeringsrådgivning.


Tidligere innlegg