Hva er ESG og hvorfor er det viktig i impact- og bærekraftinvesteringer?

avatar

Skrevet av Kjetil Gregersen - 02 desember, 2019

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

ESG står for «Environmental, Social and Governance» og kan på norsk oversettes med miljø, sosiale forhold/rettigheter og selskapsstyring. ESG brukes som en metode til å vurdere og rangere selskaper ift hvor godt de gjør det i forhold til påvirkning av miljøet, i forhold til sosiale forhold og rettigheter i og rundt selskapet og hvor god selskapsstyringen er på å ivareta alle interessenter i og rundt et selskap. Uavhengige analyseselskaper gjør grundige ESG-analyser og tildeler selskapene en score og rangerer selskapene på hvor gode eller dårlige de er til å oppfylle, og etterleve de prinsipper og mål som ligger til grunn innen ESG. ESG blir da et verktøy for investorer både til å unngå investeringer i selskaper med en svak ESG-rating og inkludere i sine porteføljer selskaper med en høy rating.  Også på fondsiden finnes det selskaper som rangerer fond med hensyn på ESG og bærekraft.

Forenklet sagt er formålet med å bruke ESG prinsippene, enten å luke vekk uønskede selskaper eller ta inn ønskede selskaper i en investeringssammenheng. ESG er et forholdsvis nytt begrep for folk flest, men lenge før dette ble et allment kjent og anvendt konsept har enkelte grupper av investorer utelukket uønskede selskaper i sine investeringsporteføljer.

Hva er ESG_1920x775

Ideene om å utelukke enkelte typer selskapsinvesteringer går langt tilbake i tid og var ofte forankret innen religiøse eller andre verdibaserte bevegelser. For eksempel gikk kvekere og metodister i USA allerede på 1700 tallet ut og la ned forbud mot visse type investeringer enten fordi de var «harmful for thy neighbour» eller «syndige».  Islams forbud mot å kreve renter på lån er eksempel på det samme. Før ESG ble et etablert begrep ble dette også kalt sosialt ansvarlige investeringer (SRI).

Utelukkelse omfattet som regel selskaper som hadde produkter og tjenester som man på et moralsk, etisk eller verdimessig grunnlag ikke ønsket å være assosiert med eller investert i. Eksempler på dette kunne og kan være våpenproduksjon, alkohol og tobakkproduksjon, pornografi, gambling og etterhvert selskaper som ikke respekterte standarder for sosiale forhold og rettigheter(G) eller god selskapsstyring(G).

Finansco har siden begynnelsen av året kunnet tilby våre kunder en portefølje av internasjonale aksjefond som har fokus på Impact- og bærekraftsinvesteringer. Et viktig seleksjonskriterie for fondene har vært at ESG er integrert og sentral i den generelle porteføljeforvaltningen, og at ESG bidrar til identifisering og utvelgelse av selskaper, som inngår i porteføljen. Et løsningsselskap er for Finansco et selskap som har produkter og løsninger samt innretter det vesentligste eller hele sin virksomhet med det formål å bidra til at FN’s 17 bærekraftsmål blir oppfylt innen 2030.

Hvordan ESG gjennom dette påvirker Finansco Impact-porteføljen både med hensyn til avkastning og risiko kan du lese om her >>>

En mer utfyllende beskrivelse av hva et løsningsselskap er finner du her  >>> 

Kategorier: Fondsparing

New call-to-action

Kjetil Gregersen
Skrevet av Kjetil Gregersen

Kjetil er Senior Porteføljeforvalter hos Finansco. Kjetil har lang og variert erfaring fra både porteføljeforvaltning, finansrådgivning og styrearbeid. Kjetil har en MSc i Economics and Business Administration fra NHH. På fritiden liker Kjetil å lese, se på fotball og utforske nye temaer som interesserer han.


Tidligere innlegg


New call-to-action