Hvordan velge riktig investeringsrådgiver?

Det kan være vanskelig å orientere seg i markedet av investeringsrådgivere – hvem er seriøse og til å stole på, og hvem bør man holde seg vekk fra? Hvordan velge riktig investeringsrådgiver?

«Vær naturlig skeptisk til rådgivere fra små selskaper»

Dette er overskriften som Thomas Furuseth, analytiker og redaktør på Morningstar.no, bruker i sitt innlegg av 31.01.18.

Litt provoserende i utgangspunktet, men Morningstar har en del gode poenger mot den useriøse delen av verdipapirforetakene. «Spennende og generaliserende», er vår kommentar til det, men vi er i hvert fall nysgjerrige. Han modererer seg noe ved å skrive: «Det som kommer frem i media er ofte ytterpunkter, men det skader aldri å være aktsom». Her kunne vi ikke vært mer enige.

Hvordan velge riktig investeringsrådgiver?

Innlegget gir særlig to tips til beskyttelse mot svindel. Det er:

1) Er personen autorisert som finansiell rådgiver (AFR)?

2) Har selskapet konsesjon til å drive rådgivning?

To meget viktige punkter. Vi ønsker å supplere disse med ytterligere ett punkt, nemlig

3) Sørg for at du er eneste oppdragsgiver

Med kunden som eneste oppdragsgiver

Hvis rådgiveren (eller rådgivningsselskapet) tar betalt fra andre enn deg, så bør det lyse en varsellampe. Da blir det i beste fall en «rådgiver» du sitter ovenfor, og vedkommende vil ikke være helt nøytral i sine «råd». Eller som Thomas Furuseth/Morningstar skriver: «Hvis motparten din har hatter på mange sider av bordet vet du ikke hvilken hatt personen har på seg nettopp nå når du snakker med personen.»

Er det en grunn til at «rådgiveren» anbefaler akkurat dette fondet eller produktet? Vil «rådgiveren» tjene ekstra på dette? Har «rådgiveren»/banken et begrenset utvalg av egne fond? Hvis det anbefales fond som ikke er bankens/«rådgiverns» egne, har de da inntektsavtale med disse?


 

14. mars 2018

Forbrukerrådet har testet bankenes rådgivere. Bankenes råd preges i altfor stor grad av hva som er best for banken, fremfor hva som er best for kunden. >>>


Hos Finansco Rådgivning tar vi kun betalt av kunden direkte. Returprovisjoner som vi mottar fra fondene/produktene vi anbefaler våre kunder settes uavkortet fra oss inn på kundens konto. Vi tar heller ikke betalt for transaksjoner/fondsbytter eller uttak. Først når dette er tilfellet vet kunden at det vi anbefaler faktisk er det vi, som profesjonell part, mener kunden er best tjent med. Indeksfond er en stor del av nettopp det.

Angriper egen bransje

I innlegget får vi gode betraktninger om en kompetanserik bransje – med noen råtne egg. Vi har selv angrepet egen bransje ved flere anledninger, da vi mener at for mange har egen inntjening i fokus på bekostning av kundens beste. Storbankene så vel som små aktører.

Store rådgivere vs. små rådgivere

Thomas Furuseth/Morningstar advarer i sitt innlegg mot «små» rådgivere. Dette synes vi blir for generaliserende og lettvint. Det er mange dyktige små rådgivere, som ikke ønsker å være en del av et stort (tungrodd?) system hvor kundene dessverre ofte blir kun en i mengden.

Tre av de største skandalene i bransjen har vært med ganske store aktører:

Rådgiver og «rådgiver»

Å bli solgt noen fond er ikke rådgivning. Det må ligge mer i rådgivningsbegrepet enn bare det.

I Finansco ønsker vi å være en problemløser for våre kunder. Riktig plassering, i riktig bransje, i riktig marked er én del av dette – men det er så mye mer. Det kan være å se på de pensjonsrettigheter du har oppspart, det kan være regnskapsførsel, og det kan være bistand i prosessene rundt arv og generasjonsskifte, eller skattemessige hensyn. Alt dette må sees i sammenheng med den enkeltes situasjon og mål. Først da snakker man om rådgivning slik det burde være.

Om du sitter med fond, men ikke får særlig oppfølging utover det, så har du vært hos en fondsselger – ikke hos en investeringsrådgiver.

Gjør det ordentlig!

Thomas Furuseth/Morningstar avslutter innlegget sitt med følgende oppfordring: «..ikke vær så skeptisk at man blir handlingslammet». Vår oppfordring er: gjør det ordentlig! Enten så gjør du det selv, eller så setter du det bort til noen som kan gjøre det ordentlig for deg. Skaff deg et sammenligningsgrunnlag. Vurder dagens sammensetning opp mot hva vi anbefaler. Det er kostnadsfritt og uforpliktende. Hva har du da å tape på det?


Christian Kallevig Arnesen

 

Christian Kallevig Arnesen

Christian er partner og seniorrådgiver hos Finansco. Han har arbeidet hos Finansco siden 2009, og har omfattende erfaring innen investeringsstrategier og ledelse. Christian har en master i økonomi, med fordypning i finans, fra Heriot-Watt University, UK.

 


Bli kontaktet av Finansco

Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg raskt.

 

Meny