Finansco - Første formuesforvalter med bærekraft i forvaltningen

avatar

Skrevet av Fredrik Dahl - 16 juni, 2021

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

I Finansco har vi over mange år utviklet og oppdatert våre prosesser og metoder innenfor formuesforvaltning for å kunne levere den beste mulige tjenesten til våre kunder. Et sentralt element i vår formuesforvaltning er Finanscoprosessen. Det gir oss som formuesforvaltere et godt verktøy til å sørge for at våre råd baserer seg på en god forståelse av deg som kunde, samtidig hjelper det deg med å forstå din situasjon i en forvaltningskontekst.

Hittil har kartleggingsfasen omfattet innhenting av blant annet generell økonomisk situasjon, finansielle mål og planer, risiko- og avkastningspreferanser, og kundens kunnskap og forståelse av investeringer og investeringsformer. Alt dette er viktig og skal fortsatt med.

img2

Vi har siden 2017 jobbet med bærekraftige investeringer, og lanserte i 2019 vår Finansco Impact-portefølje. I arbeidet med dette tilegnet vi oss kunnskap og forståelse for hva det vil si for oss å investere bærekraftig, på riktig måte. Gode selskaper, både for økonomien og jordkloden.

Les mer om Finansco Impact

Etter to år med god avkastning, og kanskje enda bedre erfaringer, har vi bestemt oss for å gjøre bærekraft og ESG enda bedre og mer relevant for kundene våre. Som alltid skal vi starte i sentrum, hos kunden, men vi skal legge inn et nytt stopp på veien fra første konsultasjon til ferdig kundeforhold med komplett investeringsstrategi. På samme måte som vi skal forstå kundens mål, planer, risikoprofil og avkastningsobjektiv, skal vi også finne ut av hvordan kunden ønsker at sitt bidrag til en mer bærekraftig verden skal reflekteres gjennom investeringsstrategien vi setter sammen.

Vi skal finne ut av hvordan kunden ønsker at sitt bidrag til en mer bærekraftig verden skal reflekteres gjennom investeringsstrategien vi setter sammen.

Hittil har normal prosess involvert innhenting av tradisjonell informasjon. Innhentingen av denne informasjonen gir oss en risikoprofil som igjen bestemmer andelen aksjefond og andelen rentefond. Denne sammensetningen, eller miksen om du vil, kaller vi aktivamiks. 50 % aksjefond og 50 % rentefond gir en aktivamiks på 50/50. Etter at aktivamiksen er definert kan vi velge hvilke porteføljer som skal inngå i forvaltningen.

Tradisjonell prosess:

ESG-i-finanscoprosessen_graph1I vår oppdaterte prosess kommer bærekraftspreferansene inn etter at aktivamiksen er definert, som et ekstra filter. På den måten vil porteføljevalget reflektere både elementene fra den tradisjonelle prosessen i tillegg til hvilke bærekraftspreferanser kunden har.

Prosess som tar høyde for bærekraft:

ESG-i-finanscoprosessen_graph2Kundens grad av bærekraftspreferanse reflekteres i styrken på grønnfargen. I «grå» portefølje legges det ikke til grunn noen spesielle krav til bærekraft i forvaltningen, i lysegrønn er det bestemt at i hvert fall deler av porteføljen skal være bærekraftig, og med mørk grønt legges det til grunn at porteføljeinnehavet i sin helhet skal være bærekraftig.

Resultatet av dette blir at våre kunder får riktig risikoprofil, riktig avkastningsforventning og ikke minst riktig bærekraftsprofil, alt forankret i kundens situasjon, investeringsmål og verdisyn.

For å se hvordan ditt ønske om å bidra bærekraftig kan gjenspeiles i din investeringsstrategi er du velkommen til å kontakte oss.

img1

Les mer om noen av våre bidrag i mediasaker om bærekraftige investeringer:

Kategorier: Formuesforvaltning, Impact Investing

New call-to-action

Fredrik Dahl
Skrevet av Fredrik Dahl

Fredrik har jobbet hos Finansco siden 2018, er senior formuesforvalter og medlem av Finansco sin investeringskomité. Har en MSc in Finance med Distinction fra University of Strathclyde og bestått CFA Level I. Han har tidligere erfaring fra Optimum, Cubera Private Equity og Christiania Securities. Fredrik har et spesielt fokus på forvaltning og porteføljehåndtering, særlig fra kundens ståsted.


Tidligere innlegg