Finansco fusjonerer og får nytt navn

Finansco Rådgivning AS og Finansco Forvaltning AS fusjonerer og blir Finansco AS.

«Heter dere ikke Finansco allerede?»

Joda, vi gjør jo det – på et vis. De aller fleste av dere kjenner oss som Finansco. Men, rent formelt så har vi vært delt mellom Finansco Rådgivning AS og Finansco Forvaltning AS – i tillegg til vårt søsterselskap Finansco Forretningsførsel AS. Det er Finansco Rådgivning AS og Finansco Forvaltning AS som fusjonerer til Finansco AS.

Finansco Rådgivning har vært i direkte kontakt med våre kunder og har ytet dem individuelt tilpasset investeringsrådgivning. Finansco Forvaltning har drevet kapitalforvaltningen og markedsanalyseen. I praksis har vi stått samlet – og nå gjør vi det også rent formelt.

Hvorfor sammenslåing?

Finansco Rådgivning AS og Finansco Forvaltning AS fusjonerer til ett selskap for å gjøre ting enklere og mer effektivt for våre kunder. Særlig fra et administrativt ståsted vil denne fusjonen være positiv.

Konsekvenser for deg

Ditt kundeforhold overføres fra Finansco Råadgivning AS til Finansco AS. For våre kunder er den største endringen at Finansco AS har et annet organisasjonsnummer enn Finansco Rådgivning AS, eller er konsekvensene minimale. Dine rettigheter som kunde er de samme som tidligere, og det samme gjelder vår behandling av sensitive data og personvernhensyn.

Finansco AS vil ha de samme konsesjonene fra Finanstilsynet som tidligere, vi vil forholde oss til det samme regelverket som før, våre rådgivere er fortsatt autoriserte, det er samme telefonnummer, samme adresse og vi har den samme kompetansen tilgjengelig for våre kunder som tidligere. Nesten alt vil være det samme – bare litt enklere.

Meny